เมื่อวันก่อนได้อ่านบทความเรื่อง The Best (and Worst) Countries for Cloud Computing จากเว็บไซต์ CIO.com  ซึ่งเป็นการนำผลการสำรวจ  Cloud Computing Scorecard ของ BSA ที่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้มาวิเคราะห์ ซึ่งบางท่านอาจเคยเห็นรายงานโดยละเอียดแล้ว (สามารถหาอ่านได้ที่ BSA Global Cloud Computing Scorecard 2013) โดยทาง BSA จัดอันดับให้ญี่ปุ่นมีคะแนนโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ซึ่งในบทความก็ได้ย้ำให้เห็นถึงห้าประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนี้ แต่ขนาดเดียวกันก็พยายามเน้นย้ำถึงอีกห้าประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ยังอยู่อันดับท้ายๆเรื่อง Cloud Computing ดังตารางนี้

Image

แม้หลายท่านอาจจะมีความคิดเห็นต่างว่าประเทศไทยก็มีการพัฒนาเรื่อง Cloud Computing ไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โดยแท้จริงแล้วหากเราเทียบกับประเทศอื่นๆเรายังพัฒนาด้วยความเร็วที่ช้ากว่าเขาไปมาก เพราะนอกเหนือจากการจัดอันดับของ BSA ผลการจัดอันดับของ Asia Cloud Computing Association ด้าน Asia Cloud Computing Readiness เมื่อปลายปีที่แล้วก็ออกมาทำนองเดียวกัน โดยประเทศไทยอยู่อันดับสุดท้ายร่วมกับเวียดนาม

ผมจำได้ว่าเมื่อทาง  Asia Cloud Computing Association (ACCA) มาจัดประชุมความคิดเห็นที่ประเทศไทยเมื่อปลายดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีหน่วยงานจากภาครัฐและอกชนบางรายก็พยายามไปแย้งกับทาง ACCA ว่าประเทศไทยก็มีความก้าวหน้าทางด้านนี้ ข้อมูลของ ACCA น่าจะผิดพลาด ผมคิดว่าแทนที่เราจะมาแย้งกับเขา เพราะข้อมูลหลายฝ่ายสอดคล้องกันว่าเรายังพัฒนาเรื่องนี้น้อย เราควรที่จะหันมาปรับปรุงการพัฒนาเรื่อง  Cloud Computing ในบ่้านเราอย่างจริงจัง และศึกษาการพัฒนา  Cloud Computing  ที่แท้จริงมากกว่่าที่จะพยายามประกาศว่าเรามี Cloud Computing ทัั้งๆที่บางครั้งเรายังไปไม่ถึงไหนในเรื่องนี้

ถ้าเราพิจารณาเรื่องของ  Cloud Computing Maturity จะพบว่ามีการกำหนด Maturity Level ไว้หลายๆระดับเช่นในเว็บ http://cloudmaturity.com/  ก็จะมีการกำหนดระดับไว้ 5 ระดับคล้ายๆกับมาตรฐาน CMMI คือมีระดับ Performed, Defined, Managed, Adapted และ Optimized ทั้งในกลุ่มของ IaaS, PaaS และ SaaS ดังตารางข้างล่าง ซึ่งหากนำ  Maturity Model  พิจารณากับผู้ให้บริการ Cloud Computing ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ก็คงจะเห็นว่าของเรายังอยู่ใน Level  1 หรือ 2 เท่านั้น ซึ่งก็อาจสอดคล้องกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายๆแห่งที่ระบุว่าตัวเองเป็น Cloud Computing  แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอาจไม่ใช่ Cloud Computing เลย ดังบทความของ  Forrester ที่ระบุว่า Most “private clouds” aren’t really clouds at all เพียงแต่ต่างประเทศมีหลายรายที่พร้อมกว่าบ้านเราการจัดอันดับจึงไปได้ดีกว่า

Image

คราวนี้อยากให้ดูผลการจัดอันดับ Cloud Computing ของทั้งทาง ACCA  และ BSA พร้อมทั้งข่้อเสนอแนะต่อประเทศไทยบ้างว่าเป็นอย่างไร

Asia Cloud Computing Association

ACCA ได้จัดอันดับ Asia Cloud Computing Readiness Index เมื่อเดือนตุลาคม 2012 โดยประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับหนึ่งด้วยคะแนน 78.8  ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับสุดท้ายร่วมกับเวียดนามที่คะแนน 44.9 ทั้งนี้ประเทศไทยตกลงมาสองอันดับจากปี 2011  โดยมีผลการจัดอันดับดังตารางข้างล่าง

สำหรับประเทศไทย ทาง ACCA ระบุว่าคะแนนของเราดีขึ้นในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับต่างประเทศ คุณภาพของ Broadband และระบบไฟฟ้า และคะแนนด้านความสะดวกทางธุรกิจและอิสระทางการเข้าถึงข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ประเทศไทยจะต้องปรัปปรุงเรื่องของ   data sovereignty ที่ยังอยู่อันดับสุดท้าย ทาง ACCA แนะนำว่าประเทศไทยต้องปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ดีกว่านี้ รวมถึงต้องแก้ไขเรื่องของ Data  Sovereignty และ Data Privacy

Image

BSA: Cloud Computing Scorecard

BSA จัดอันดับ Cloud Computing ของประเทศต่างๆทั่วโลก  24 ประเทศทุกๆสองปี โดยล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2013  ทาง BSA ได้ประกาศจัดอันดับครั้งใหม่และประเทศไทยอยู่อันดับที่ 23  จาก 24 ประเทศ โดยอันดับตกลงมาหนึ่งอันดับจากเมื่อปี 2011 โดยทาง  BSA ระบุว่าทางด้านกฎหมายและนโยบายเรื่อง  Cloud Computing ของประเทศไทยยังมีอยู่แบบกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ โดยในบ้างเรื่องเช่นด้านของกฎหมาย  cybercrime หรือกฎหมายด้าน e-commerce และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศมีความเข้มแข็งดีทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องว่างเช่นกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลสิทธิ์ส่วนบุคคล (Data Privacy) ยังต้องปรับปรุงอีกมาก รวมถึงเรื่องของกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ซึ่งยังไม่ได้ครอบคลุมถึงด้าน การบริหารการจัดการสิทธิ์การใช้ เทคนิคการวัดการป้องกันข้อมูล หรือ วิธีป้องกันการหลบเลี่ยงImage

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าทั้ง ACCA และ BSA  ต่างเห็นพ้องกันว่าประเทศไทยจะต้องปรับปรุงข้อกฎหมายทางด้าน Data Privacy, Security และ Intellectual Property เพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้าน Cloud Computing

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s