Image

เทคโนโลยีไอทีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนมีการตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น เทคโนโลยีไอทีกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คน กระแสการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือการเข้าสู่ Social Media มีมากขึ้น ผู้คนให้ความสนใจกับอุปกรณ์ไอทีใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข่าวการเปิดตัว Smartphone Tablet หรือ Gadget ต่างๆ ความสนใจเรื่องของแนวโน้มของเทคโนโลยีไอซีทีซึ่งแต่ก่อนอาจเป็นเรื่องของเฉพาะคนในกลุ่มไอที ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับผู้คนในทุกสาขาอาชีพ เพราะแนวโน้มของเทคโนโลยีไอซีทีจะมีผลกระทบต่อการทำงานไม่ว่าในแง่ของการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการตลาด งานโฆษณา และวิธีการทำงานต่างๆ

ทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั้วโลกก็จะออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของ เทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ล่าสุด Gartner ก็ได้ออกรายงานเรื่อง “Top 10 Strategic Technology Trends  2014”  (ดูรายละเอียดได้จากบล็อกเรื่อง Top 10 Strategic Technology Trends 2014 ของ Gartner )     แต่เมื่อเรามาพิจารณาการคาดการณ์เทคโนโลยีเหล่านั้นจะพบว่าบางครั้งก็อาจไม่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมไอทีในบ้านเราทั้งนี้เนื่องจากตลาด และสภาพแวดล้อมของเราอาจแตกต่างจากตลาดทั่วโลก ทาง IMC Institute จึงได้วิเคราะห์แนวโน้ม “IT Technology Trends 2014 for Thailand” โดยได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร eEnterprise ฉบับเดือนตุลาคมนี้ (สามารถอ่านบทความได้จากบล็อกเรื่อง Technology Trends 2014) โดยระบุเทคโนโลยีไอทีเด่นของประเทศไทยไว้ 10 ด้านคือ

 • Smartphone/Tablet Explosion: Post-PC Era
 • Cloud Computing:  From Personal Cloud to SaaS
 • Online Consumerization: Social Networks / 3G /Broadband
 • Mobile Applications:Cross Platform with HTML5
 • Bring Your Own Devices: Flexible Office/Workers
 • IaaS: Migrate Servers to Cloud
 • Internet of things:Connected Anywhere, Anytime and Anydevices
 • M-Commerce: From e-Commerce to mobile payment
 • Big Data: BI in a Big Data World
 • Augmented Reality: Changing our daily life

นอกจากนี้ทาง IMC Institute จะจัดงานสัมมนา “IT Technology Trends 2014”  ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม Jasmine Executive Suites โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยร่วม 20 คนมากล่าวถึงแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรมไอทีในปีนี้พร้อมทั้งคาดการณ์ตลาดในปีหน้า ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจในทุกๆด้าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากสัมมนานี้ก็น่าจะมีส่วน ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในนวัตกรรมใหม่ๆและขยายโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้งานนี้ได้รับการสันับสนุนจากบริษัท EMC Thailand, Cisco Systems Thailand และ ARIP

หัวข้อในการบรรยายในงานนี้จะมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

 • Technology Trends 2014: ทางผมจะเป็นผู้บรรยายเพื่อให้เห็นผ่านรวมแนวโน้มของเทคโนโลยีไอทีในปีหน้า
 • Smartphone/Tablet Trends: คุณปฐม อินทโรดม CEO ของ ARIP ที่เป็นผู้จัดงาน Commart จะมาเล่าให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์ไอทีทั้งทางด้าน Smartphone และ Tablet
 •  IaaS Trends: คุณประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล Head of Commercial ของ True IDC ซึ่งเป็นผู้บริการ Cloud รายใหญ่ในประเทศไทย จะมาชี้ให้ถึงแนวโน้มของ Cloud Computing ที่เป็น Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Online Consumerization Trends: Social Networks / 3G /Broadband: คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง  thumbsup.in.th  ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับกลุ่ม Startup และเป็นผู้จัดรายการทีวี จะมาชี้ให้เห็นถึงการบริโภคข้อมูลออนไลน์ในประเทศไทยทั้งทางด้าน Social Media และอินเตอร์เน็ตด้านต่างๆ
 • M-Commerce Trends: From e-Commerce to mobile payment  คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Tarad.com และนายกสมาคม e-Commerce ประเทศไทย จะกล่าวถึงแนวโน้มของ M-Commerce ในประเทศไทย รวมถึงเรื่องของ Mobile Payment
 • Augmented Reality Trends: คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AR จะมากล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี AR  และการประยุกต์ใช้งาน
 • Bring Your Own Devices Trends:  คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย Director of Network Consultant ของ Cisco Systems Thailand จะมาบรรยายให้เห็นถึงแนวโน้มของ BYOD ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
 • Mobile Application Trends 2014: คุณหมอศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท MCFiVA ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Mobile Application จะมาชี้ให้ทิศทางของ App ในปีหน้า
 • Internet of things Trends:   คุณอรรณพ วาดิถี  Director ของ EMC Thailand จะมาพูดถึงแนวโน้มของอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เช่น นาฬิกา แว่นตา เป้นต้น
 • SaaS Cloud Computing Trends:  คุณดนุพล สยามวาลา CEO ของ ICE Solution ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน Cloud Computing จะมาขี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาด Software as a Service
 • Big Data Trends: คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี Enterprise Architect ของ Oracle ASEAN ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญทางด้าน Big Data จะมากล่าวถึงทิศทางของเทคโนโลยี Big Data

นอกจากยังมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจอีกสองหัวข้อคือ

 • Impact of Technology Trends to Thai Industries: ที่จะมีผู้รวมเสวนาจากภาคอุตสาหกรรมหลายท่านคือ ดร.พรีเดช ณ น่าน  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กสท, คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ SIPA, คุณนนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัทด้านไอที บริษัท Smart Traffic และคุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอน ไซซิทส์  โดยมีคุณวิชัย วรธานีวงศ์ ผู้จัดการการ CEO Visionและที่ปรึกษารายการ IT 24 Hours  เป็นผู้ดำเนินการ
 • IT Market Outlook 2014  การสัมมนาที่จะกล่าวถึงตลาดไอทีในปีหน้าจากทีมวิจัยที่ทำการสำรวจตลาดให้กับกสทช. โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการอาวุโสของสวทช., คุณศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI และผู้บริหารจากบริษัทด้านไอที โดยมีคุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุ 101 เป็นผู้ดำเนินรายการ

สุดท้ายจะมีการบรรยายของผมที่จะแนะนำ  Template  สำหรับวางแผนกลยุทธ์ไอทีขององค์กรในปีหน้าในหัวข้อเรื่อง  IT Enterprise planning for 2014

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s