กระแสของBig Data กำลังมาแรงหลายสถาบันการศึกษาต่างก็สนใจเปิดหลักสูตรด้านนี้. แต่ขณะเดียวกันสถาบันหลายแห่งก็บังไม่ได้ให้ความสำคัญยังเน้นสอนแต่ Database, Data Structure ในรูปแบบเดิมๆ ทั้งๆที่โดยแท้จริงแล้วสถาบันการศึกษามีหน้าที่จะต้องสอนคนให้ออกไปทำงานในอนาคต สอนให้คิดเป็นทำเป็นและเรียนรู้เพื่ออยู่กับอนาคตทำงานใน 10 ปีข้างหน้า ไม่ใช่แค่สอนเทคโนโลยีปัจจุบันหรือสิ่งที่อาจารย์เรียนรู้มาเมื่อ 10-20 ปีโดยไม่ได้เพิ่มเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วอ้างแค่เพียงว่า นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐาน ทั้งๆที่วันนี้ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีไอทีหลายอย่างก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าจะยิ่งเปลี่ยนไปกว่านี้อีกมาก ถ้าเราไม่สร้างคนเพื่ออนาคตเราจะแข่งกับเขาได้อย่างไร

 

แม้หลายแห่งพยายามจะสอนหลักสูตร Big Data แต่ก็พยายามจะเปิดสอนระดับปริญญาโทขึ้นไปเน้นเรื่องData Science หรือ Machine Learning ค่อนข้างมากเพราะอาจผูกกับงานวิจัยอาจารย์ และหลายๆแห่งมองหลักสูตร Big Data ค่อนข้างสับสนไปหมดทั้งๆที่เราควรจะเน้นสอนเรื่องนี้ตั้งแต่ปริญญาตรี และควรมองอนาคตว่า Big Data คือสิ่งจำเป็น และเราต้องพัฒนาคนไอทีเราให้ถูกทักษะรงต่ออาชีพที่จะต้องทำ

 

งานด้าน Big Data ไม่ใช่มีแค่ Data Scientist เรียน Big Data ไม่ใช่แค่เน้นเรียน Machine Learning และ Learning Path ทางด้านนี้มีหลากหลายมาก เราจึงต้องวางแผนก่อนว่าเราจะพัฒนาคนประเภทไหนออกมา ซึ่งอุตสาหกรรมต้องการคนมาทำงานด้าน Big Data ในอนาคตจำนวนมาก แต่จะมีบทบาทหน้าที่หลากหลาย
ดังนั้นทุกภาคส่วนก็คงต้องช่วยกันเตรียมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

หากจะพิจารณางานด้าน Big Data ในอนาคตเราคงสร้างคน ที่มีหน้าที่ที่หลากหลาย คนแต่ละคนมีทักษะไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถสร้างคนทุกคนเป็น Data Scientist ได้ ทำนองเดียวกันคนที่เป็น Data Scientist ก็อาจไม่เก่งที่จะเป็น Data Engineer มาติดตั้งระบบ หรืออาจไม่เก่งทำ Visualization ที่อาจต้องคนมีความสามารถในการทำ Infographics หรือDashborad ให้คนเข้าใจได้โดยง่าย

 

ถ้าเราจะแบ่งคนทางด้านนี้ในอนาคตเราอาจแบ่งคนตามสายอาชีพดังนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมมาเร่งช่วยกันพัฒนาคนออกมา

 

1) Data Engineer คนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ติดตั้งและดูแลระบบข้อมูลต่างๆ ต้องมีทักษะด้าน System Administration เข้าใจการติดตั้งและดูแลระบบอย่าง Database, Hadoop Cluster, NoSQL หรือสามารถออกแบบ Data Architecture ต่างๆ

 

2) Data Developer มีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยต้องเรียนรู้ทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆทั้ง Java, Python หรือSQL เพื่อจะใช้เทคโนโลยีอย่าง Spark, Hive, Impala ฯลฯ

 

3) Data Analyst คนกลุ่มนี้จะมีความรู้ในการที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ มีความเข้าใจเรื่อง Business a intelligence เข้าใจ Business Domain และมีความรู้ด้านสถิติดี

 

4) Data Visualizer คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการนำข้อมูลมาแสดงผลเพื่อให้ผู้คนเข้าใจ.สามารถทำ Dashboard หรือ Infographics  ได้สวยงามและเข้าใจง่าย

 

5) Data Scientist คือคนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ที่อาจเป็น Predictive Analytics คนกลุ่มนี้ต้องเก่งคณิตศาสตร์เรียนรู้ Machine Learning เข้าใจ Algorithm ต่างๆ

 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะสร้างอนาคตของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ด้วย Big Data เราต้องการคนในทุกด้านและก็หน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกัน สร้างคนเพื่ออนาคต
ธนชาติ นุ่มนนท์
IMC Institute
ธันวาคม 2558
big-data-job-growth-infographic

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s