IMC Institute  จะเปิดหลักสูตร Big Data Certification ที่เรียนเข้มข้น 120 ชั่วโมง วันพฤหัสบดีตอนเย็น 18.00-21.00 และวันเสาร์ทั้งวันรุ่นที่ 3 โดยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 หลักสูตรเปิดมาแล้วสองรุ่น รุ่นหนึ่งเรียน 30 คนในปีที่แล้ว โดยมีอาจารย์สอนร่วมกันหลายท่าน ทั้งเรื่องของหลักการ  Big Data การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง Hadoop, NoSQL, Big Data on Cloud, BI Tool การประมวลผลในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้เรื่อง Machine Learning

IMC Institute มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร Big Data ในบ้านเราและได้จัดอบรมและกิจกรรมสัมมนาทางด้านนี้ อย่างต่อเนื่อง มีทั้งฟรีสัมมนา หลักสูตรราคาที่เหมาะสม การจัด Big Data User Group การจัดอบรมแบบฟรีในลักษณะ Big Data Challenge การให้ทุนบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ การจัด Train the Trainer ให้กับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา แม้ IMC Institute จะเป็นหน่วยงานเอกชนแต่ก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของประเทศซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องช่วยหน่วยงานของรัฐในการทำ จึงได้ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ทั้งนี้ในรอบ  3 ปีที่ผ่านมา IMC Institute ได้จัดอบรมหลักสูตรด้าน Big Data จำนวน 60  ครั้ง จัดฟรีสัมมนา/กิจกรรมจำนวน 8 ครั้งโดยมีผู้มาร่วมทั้งสิ้น 1,735 ราย

download (3)

การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาเรื่องของ Big Data ทางสถาบันไอเอ็มซีเคยจัด Train the Trainer มาแล้วสองรุ่น โดยเก็บค่าเรียนเพียง 5,500 บาทเพื่อให้เพียงพอกับค่าเช่าห้องอบรมและค่าอาหารในเวลา 5  วัน โดยงานทั้งสองก็เป็นการใช้เงินของสถาบันเองในการทำงาน และปีนี้ก็ตั้งใจจะจัดหลักสูตร Train the Trainers อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม อาจารย์ท่านใดสนใจก็โปรดติดตามข้อมูลอบรมนี้ที่จะประกาศเร็วๆนี้

สำหรับหลักสูตร  Big Data Certification  ในสองรุ่นที่ผ่านมา ทาง  IMC Institute ให้ทุนอบรมฟรีมาแล้วรุ่นละสองทุน โดยรุ่นแรกให้กับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาสองท่านและรุ่นที่สองให้กับหน่วยงานภาครัฐสองท่าน นอกจากนี้ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มอบทุนมาให้กับบุคลากรภาครัฐทั้งสองรุ่น โดยรุ่นแรกมีจำนวน  10 คนและรุ่นที่  2  จำนวน  5 คน

ในหลักสูตร Big Data Certification รุ่นที่สามนี้เรามีการปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อย โดยจะเน้นให้มีการทำ  Mini-Project และมีการติดตั้งระบบจริงบน Cloud Server มากขึ้น มีการสอนระบบประมวลผลใหม่ที่เน้น Spark และ R มีการนำเครื่องมือใหม่ๆเช่น  Tableau  เข้ามา โดยสิ่งที่ตั้งใจจะอบรมมีเครื่องมือหลักๆดังนี้

 • Hadoop Distribution: Apache, Cloudera  และ  Amazon EMR
 • NoSQL: Cassandra, Mongo DB และ HBase
 • Visualisation Tools: Tableau  และ Microsoft SQL Server
 • Big Data Processing: MapReduce, Spark, Hive, Pig, R และ Impala
 • Big Data Ingestion: Sqoop  และ Flume
 • Machine Learning: Microsoft Azure ML , R และ Spark MLib
 • Cloud Platform: Amazon Web Services และ Microsoft Azure

ผู้สนใจสามารถที่จะหาดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.imcinstitute.com/bigdatacert

สำหรับหลักสูตร Big Data Certification  รุ่นนี้ทาง IMC Institute  ตั้งใจจะมอบทุนอบรมฟรีให้กับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาอีก  2  ท่าน เหตุผลที่เราพยายามเน้นมอบให้กับอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์สามารถที่จะนำความรู้ไปสอนนักศึกษาต่อและขยายผลได้ โดยได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

 • เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาในสถาบันของรัฐหรือเอกชน
 • มีอายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 • ต้องสามารถมาเรียนได้อย่างน้อยร้อยละ 85 ของการเรียน
 • สามารถที่จะนำไปสอนหรือทำงานวิจัยต่อไปได้

ทั้งนี้ IMC Institute อยากให้ผู้ที่สนใจเขียนประวัติและแรงจูงใจที่อยากเรียนหลักสูตร Big Data Certification ส่งอีเมลมาที่ contact@imcinstitute.com  ภายในวันที่  5 มีนาคม 2559  และถ้า IMC Institute จะขออนุญาตเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม และจะประกาศผลในวันที่  11  มีนาคม 2559

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s