Screenshot 2016-06-05 22.21.12

ประมาณ 7-8 ปีก่อนสมัยผมยังทำงานอยู่ Software Park  ผมพยายามจะบอกกับกลุ่มบริษัทไอทีและซอฟต์แวร์ต่างๆว่า Cloud Computing  จะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุตสาหกรรมไอทีไปอย่างมาก ต่อไปเราคงไม่สามารถที่จะตืดตั้งระบบในรูปแบบเดิมได้ การใช้งานไอทีก็จะไม่เหมือนเดิม การขายระบบก็จะแตกต่างไปจากเดิม

แม้ในตอนนั้นภาพยังไม่ชัดเจนนัก แต่ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆและแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีได้บ่งชี้อย่างชัดเจนแล้วว่า Cloud Computing กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมจริงๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่น่าจะต้องมีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมไอทีไทย เพื่อให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอทีโลก เราอาจเห็นประเด็นต่างๆดังนี้

  • ตลาด Tradition IT ด้าน IT Infrastructure จะลดลงไปเรื่อยๆ และตลาด Public Cloud จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 1 ที่ IDC คาดการณ์ว่าตลาด Tradition IT จะเหลือเพียงแค่ 55% ในปี  2019 ซึ่ง IDC ก็มีข้อมูลอีกชุดที่ออกมาต้นปี 2016 ทีระบุสอดคล้องกันว่าสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนด้านไอทีที่เป็น Cloud กับ Non-cloud จะกลายเป็น 43% ต่อ 57% ใน 24 เดือนข้างหน้า และจะเป็น external cloud ถึง 32.1% และเป็น Private Cloud  11% ดังแสดงในรูปที่ 2
  • ตลาด Cloud จะโตขึ้นเป็น 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026  ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยตลาดส่วนใหญ่จะเป็น Software as a Service (SaaS)
  • ตลาด Cloud Computing ทำให้ผู้เล่นในตลาดเปลี่ยนไป อาทิเช่น ผู้นำตลาด IaaS กลับป็นบริษัทที่ไม่เคยเป็นผู้ผลิต Hardware มาก่อนเช่น  Amazon Web Services หรือ  Microsoft ขณะที่ Vendor ซึ่งเคยเป็นผู้นำในตลาด Hardware  อย่าง IBM, HP หรือ Sun-Oracle กลับไม่ได้เป็นผู้นำดังแสดงในรูปที่  4-5
  • ตลาด SaaS ทำให้รูปแบบการขายซอฟต์แวร์เปลี่ยนจาก License model ป็น  subscription model และทำให้มีผู้เล่นหลากหลายมากขึ้น โดยผู้นำตลาดอาจเปลี่ยนเป็นบริษัทอย่าง Salesforce หรือ Microsoft ดังแสดงในรูปที่  6
  • Vendor  ที่ขาย  Hardware ก็ต้องมุ่งขายไปให้กับลูกค้ากลุ่ม Cloud Provider มากขึ้น และหากเป็นกลุ่ม Enterprise ก็จะต้องเป็น Hardware สำหรับ Private Cloud ซึ่งผู้นำตลาดในกลุ่มของ Cloud Infrstructure จะเป็นบริษัทอย่าง HP Enterprise, Dell  และ Cisco  ดังแสดงในรูปที่  4 และ 7
  • บริษัทไอทีต่างๆต้องปรับตัว แม้แต่ Microsoft ทีในอดีตเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่เน้นขาย Windows ก็ต้องปรับตัวเองเป็นผู้ขาย Cloud Infrstructure ที่ใช้ Platform ได้ก็ได้แม้แต่ Linux หรือ Java

เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอทีโลกแล้ว ก็น่าสนใจว่า Cloud Computing จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอทีไทยอย่างไร และเราเองจะต้องปรับตัวอย่างไร ผมเลยอยากขอเสนอมุมมองต่างๆดังนี้

  • Cloud Computing  จะทำให้ Cloud Vendor ต่างประเทศมีความจำเป็นจะต้องพึ่งผู้จำหน่ายในประเทศน้อยลง แม้ในระยะแรกอาจต้องหา  local distributor เพื่อบุกตลาดภายในประเทศ แต่ในระยะยาวความจำเป็นก็จะน้อยลง และ Margin ในการขายก็จะน้อยลง
  • Cloud computing จะทำให้ผู้ขายฮาร์ดแวร์ในประเทศต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การขาย Hardware  ในองค์กรขนาดเล็กจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากเพราะกลุ่มนี้ในอนาคตมีแนวโน้มไปใช้ Public Cloud ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีแนวโน้มที่จะต้องพัฒนา Private Cloud มากขึ้น
  • ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศจำเป็นต้องปรับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเข้าสู่ระบบ Cloud มากขึ้น และคงไม่สามารถขายซอฟต์แวร์ในราคาสูงแบบเดิม คงต้องเน้นเป็นแบบ SaaS มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SME เว้นแต่จะเป็นการพัฒนาซอฟค์แวร์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจเป็นงาน customize ที่มีราคาดี หรือการขายระบบ  core application บางอย่าง
  • Cloud Computing จะทำให้งานทางด้าน System Integrator น้อยลง เนื่องจากระบบต่างๆจะมีความจำเป็นต้องการทำ customize หรือการทำ Integration น้อยลง

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า โอกาสการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีในอนาคตค่อนข้างจะลำบาก เราอาจจำเป็นต้องปรับธุรกิจไอที จากเดิมที่เน้นเป็น System Integrator, Hardware Distributor, License software vendor  มาสู่ผู้ให้บริการ Cloud ทั้งในส่วนของ SaaS หรือแม้แต่  IaaS  เราคงต้องเน้นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนา IT Emerging Technology  ต่างๆให้ได้ และต้องพยายามสร้างนวัตกรรมทางด้านให้มากขึ้นถึงจะแข่งขันในอนาคตได้

ธนชาติ นุ่มมนท์

IMC Institute

13087291_641282319352445_895269863284759965_n

รูปที่  1 การคาดการณ์ตลาด IT Infrastructure ของ IDC

13254734_10208479813506999_5246242415168747093_o

รูปที่ 2 การคาดการณ์งบประมาณด้านไอทีในอีก 2 ปีข้างหน้าของ IDC

Screenshot 2016-06-05 21.08.16

รูปที่ 3 การคาดการณ์มูลค่าของตลาด  Cloud ถึงปี 2026

13124736_642506239230053_3463226411031040896_n

รูปที่ 4  ข้อมูลการแสดงอัตราการเติบโตของตลาด Cloud ในไตรมาส 3  ปี  2015

Screenshot 2016-06-05 21.14.04

รูปที่ 5 ส่วนแบ่งการตลาด IaaS ไตรมาส 4 ปี 2015

Screenshot 2016-06-05 21.14.21

รูปที่ 6 ส่วนแบ่งการตลาด SaaS ครึ่งปีแรกปี 2015

13015178_633690320111645_3513477429709273579_n

รูปที่ 7 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับ IT Cloud Infrstructure ในปี 2015

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s