ผมได้เขียนบทความ Big Data Architecture มาทั้งหมด 6 ตอนเพื่อให้ได้อ่านกัน จะได้เข้าใจได้ว่า การออกแบบสถาปัตยกรรม Big Data ควรต้องใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้าง โดยผมมองระบบ Big Data เหมือนระบบไอทีทั้วไปที่จะต้องมี

  • Input ซึ่งในที่นี้คือ Big Data ที่มีคุณลักษณะ 4V คือ Volume, Velocity, Variety และ Veracity
  • Process/System ซึ่งในที่นี้คือ Big Data Pipeline หรือ Big Data Architecture
  • Output ซึ่งในที่นี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ Big Data ซึ่งอาจเป็นแบบ Business Intelligence หรือ Data Science

ทั้งนี้ Architecture อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการ บทความที่ผมเขียนต้องการสรุปให้ทุกคนเข้าใจและตอบคำถามต่างๆได้อาทิเช่น

  • อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Data Warehouse และ Data Lake
  • การออกแบบ Big Data Architecture จำเป็นต้องการ Hadoop หรือไม่
  • การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ Public Cloud Services ต้องใช้บริการอะไรบ้าง
  • สถาปัตยกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Streaming เป็นอย่างไร

ซึ่งบทความของผมมีทั้งหมด 6 ตอนโดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้

ส่วนผู้ที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมทสง IMC Institute ก็มีบันทึกวิดีโอรายการย้อนหลังรายตอนที่เกี่ยวข้องกับ Big Data architecture โดยเผยแพร่ไว้ที่ YouTube channel ของ IMC Institiute

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s