Azure HDInsight หนึ่งในกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปของ Microsoft (มี Link เอกสารการอบรม)

 

วันก่อนมีโอกาสไปจัดอบรม Big Data using Azure HDinsight ที่ออฟฟิศของ Microsoft มีคนเข้ามาร่วมอบรมจำนวน 50กว่าคน ทำให้มีโอกาสคิดได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงยากที่ผมจะสอนเทคโนโลยีของ Microsoft โดยเฉพาะมาที่ออฟฟิศของเขาเลย เพราะผมสอนและใช้เทคโนโลยีตรงข้ามกับMicrosoft มาตลอด

  • ผมเขียนโปรแกรมและสอน Java Technology
  • ผมเป็น Certified Java instructor
  • ผมใช้เทคโนโลยีฝั่ง Server ที่เป็น Linux, MySQL database และ Java App/Web Server
  • ผมใช้เครื่อง Mac ใช้ ipad และเลือกใช้ smartphone ที่เป็น Android
  • ผมทำเอกสารต่างๆโดยใช้ OpenOffice ใช้ Gmail, Google Docs แม้ว่าจะซื้อ account ของOffice 365 แต่ก็ใช้ยามจำเป็น

แต่วันนี้กลยุทธ์ของ Microsoft มาที่ Mobile กับ Cloud ทำให้ผมต้องเข้ามาใช้ Microsoft Azure ที่เป็นระบบ Cloud ของ Microsoft ซึ่งมีทั้ง IaaS และ PaaS การใช้ IaaS โดยมากก็เป็นการใช้ Virtual Server ที่เป็น Ubuntu Linux ในการติดตั้ง Hadoop Clusterสำหรับ PaaS ที่น่าสนใจก็มี HDinsight ซึ่งเป็น Hadoop as a Service ซึ่งเหมาะกับการใช้ Hadoop Cluster ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นระบบที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติและเป็น Hadoop Distribution ของ Microsoft ที่พัฒนาบน Hortonworks เพื่อให้สามารถเชื่อม HDFS กับ Azure Blob

บริการ PaaS อีกอันของ azure ทีน่าสนใจคือ Machine Learning ซึ่งจัดเป็น Analytics as a Service ที่ผู้ใช้สามารถจะเข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Machine Learning Algorithm ต่างๆอาทิเช่น Linear Regression, K-Mean หรือ Recommendation สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่โดยมี ML Studio ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยง่านได้

Screenshot 2015-09-23 21.38.47

สำหรับการอบรมที่ผมไปสอนผมใช้ HDInsight บน Linux จะเห็นได้ว่าวันนี้ Microsoft  เป็นระบบที่มีหลากหลาย Platform  แม้แต่ HDInsight ก็สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรม  MapReduce ด้วยภาษา Java ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม Big Data  ผมแนะนำที่จะให้ใช้ Azure HDInsight เพราะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายในการติดตั้ง Hadoop Cluster และ Microsoft เองก็มี Azure Free Trial ให้ใช้ สำหรับการใช้งานจริง HDInsight เหมาะสำหรับการทำงานเพียงระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการหา  Cluster ใหญ่ๆมาประมวลผล เพราะหลักการ HDInsight คือจะสร้างแล้วปิดระบบไม่ได้ นอกจากจะ Terminate  ทิ้ง แต่ถ้าต้องการตั้ง  Hadoop Cluster ไว้ระยะยาวบนคราว ผมอยากจะแนะนำให้ติดตั้ง Hadoop Distribution บน Vitual Server จะประหยัดกว่าเพราะสามารถเปิดปิด Server โดยไม่ต้อง Terminate เครื่องได้

สำหรับ Slide ประกอบการบรรยายครั้งนี้ผมมีสองชุด

– ชุดแรกเป็น Big Data using Azure HDInsight โดยสามารถ Download Slide ได้ที่ >> http://tinyurl.com/oco4z8n
– ชุดที่สองเป็นแบบฝึกหัด Azure HDInsight Workshop โดยสามารถ Download Slide ได้ที่ >>  http://tinyurl.com/obv34og

ซึ่งการอบรมนี้จะครอบคลุมเนื้อหา การติดตั้ง HDInsight, แนะนำ MapReduce, การใช้โปรแกรม Hive, การใช้โปรแกรมPig และการImport ข้อมูลจากฐานข้อมูล RDBMS โดยใช้ Sqoop

นอกจาก Slide ชุดนี้เราสามารถศึกษาการใช้ HDInsight ได้เพิ่มเติมจาก Tutorial ของMicrosoft Azure ได้ที่ >> http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/services/hdinsight/

ผมเองยังได้เขียน Slide ที่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับการใช้ Azure Machine Learning โดยมีแบบฝึกหัดทดลองทำ ML 4  เรื่องคือ

  • Classification เพื่อคาดการณ์ราคารถยนต์โดยใช้ Linear Regression Algorithm
  • Clustering เพื่อแบ่งกลุ่มประเทศตามการบริโภคอาหารโดยใช้ K-Mean Algorithm
  • Recommendation แนะนำร้านอาหารจากข้อมูลในอดีต และ
  • Classification เพื่อคาดการณ์ว่าเที่ยวบินที่มาถึงล่าช้าหรือไม่โดยใช้ Decision Tree Algorithm

โดยสามารถ Download Slide ได้ที่  >> http://tinyurl.com/pkjonbn

สุดท้ายนี้ทาง IMC Institute เองจะเปิดสอนหลักสูตร Azure โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกครั้งในวันที่ 30 ตุลาคม โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft เช่นเคย

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

กันยายน 2558

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

practical-

วันก่อนมีโอกาสไปงานของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เจออาจารย์หลายท่าน บางท่านก็เป็นผู้บริหารในคณะ ผมจบการศึกษาจากที่คณะนี้และเคยสอนอยู่ที่นั้นหลายปี แม้ระยะหลังจะไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของที่นั้น แต่ก็ยังติดตามข่าวสารของคณะตลอดเวลา ในงานผู้บริหารรุ่นใหม่บางคนถามผมว่าจะปรับหลักสูตรอย่างไรที่จะให้คณะแข่งขันได้ ผมเองมีโอกาสเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรหลายๆสถาบัน ได้วิพากษ์หลักสูตรหลายๆแห่ง ผมคิดว่าทุกที่สามารถที่จะเขียนหลักสูตรให้สวยงามอย่างไรก็ได้ แต่ปัญหาอยู่ที่การปฎิบัติจริง คุณภาพของผู้เรียนและผู้สอนจะเป็นดังหลักสูตรที่เขียนไว้หรือไม่ บัณฑิตที่จบออกมาจะเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ อาจไม่ได้อยู่ที่เพียงหลักสูตรที่ดูดี แต่อยู่ที่กระบวนการสอน ต้องปรับวิธีการ ปรับสภาพแวดล้อม ต้องสร้างสถาบันให้เป็นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมสอนให้นักศึกษามีความคิดพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านไอที ไม่แต่เพียงเปลี่ยนการสอนด้านไอที แต่มีผลต่อระบบการศึกษาโดยรวม สถาบันการศึกษาที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่จะทำให้สามารถแข่งขันได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป เมื่อเร็วๆนี้ผมมีโอกาสได้อ่านรายงานเรื่อง NMC Horizon Report 2015: Higher Education Edition โดยกล่าวถึงเรื่อง Top Education Technology Trends ที่ชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุถึงซึ่งที่ควรเปลี่ยนไป 6 อย่างดังนี้

1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างนวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไอที ทำให้การพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทำให้เกิดสังคมนวัตกรรมแบบใหม่ สามารถทำงานกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เพื่อนร่วมงานอยู่ที่ใดก็ได้ เกิดสังคมการทำงานร่วมกันแบบไร้พรมแดน สถาบันการศึกษาอาจต้องจำลองการทำงานของบริษัทธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอาทิเช่น การจัด Co-Working Space การทำ Agile Startup หรือใช้ตัวอย่างของคนไอทีที่ทำเรื่อง Makespace  สำหรับสร้างนวัตกรรมด้าน  Internet of Things

Screenshot 2015-09-05 22.03.06

2) การเพิ่มความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาจะต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆร่วมกัน หรือควรจะต้องแชร์ข้อมูลและเนื้อหาร่วมกัน สถาบันการศึกษาในบ้านเรายังมีความเป็นอิสระมากไปขาดการบูรณาการในหลายๆด้าน แม้แต่เรื่องงบประมาณการจัดซื้อเทคโนโลยีต่างๆยังเป็นลักษณะแบบ Bottom Up แทนที่จะเป็นลักษณะของ Top-Down ที่ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์กำหนดแนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษา แล้วจัดหาเทคโนโลยีที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ไม่ใช่แต่ละคณะ สาขา จัดซื้อมาอย่างอิสระ

3) การประเมินและวัดผลแบบใหม่ Real Time/Online

เทคโนโลยีไอทีทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Adaptive Learning  และสามารถวัดผลและประเมินการเรียนได้แบบ Realtime  ผู้สอนสามารถจะตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเข้ามาศึกษาเรียนรู้แบบอนไลน์ สามารถวัดผล และโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบ Realtime  ผู้สอนสามารถจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้แบบทันทีทันใด ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทำการสอนแบบ Adaptive โดยการนำเทคโนโลยีออนไลน์ใหม่ๆเข้ามาใช้

4) การเพิ่มจำนวนของ Open Educational Resources

เทคโนโลยีไอทีทำให้โลกของการเรียนรู้เปลี่ยนไป เกิดหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เป็น Open Educational Resources (OER) ขึ้นมากมายทั้งในรูปของ หลักสูตร สื่อการสอน สไลด์ วิดีโอ แบบทดสอบ หรือซอฟต์แวร์ สถาบันการศึกษานอกจากต้องแข่งกับการศึกษาในรูปแบบเดิมแล้ว ก็ต้องแข่งกับการสอนที่เป็น OER ซึ่งบางครั้งสถาบันการศึกษาก็อาจจะต้องรู้จักนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ รวมถึงอาจต้องร่วมในการพัฒนา OER  เพื่อให้มีผู้เรียนที่มากขึ้นในหลายรูปแบบ

5) การเรียนแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Face-to-Face

การศึกษาที่เป็นการผสมผสาน (Blended Learning) จะกลายเป็นเรื่องจำเป็น เพราะคงเป็นไปไม่ได้ที่ต่อไปการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีเพียงรูปแบบ Online หรือการเรียนแบบชั้นเรียน Face-to-Face อย่างใดอย่างหนึ้งเพียงอย่างเดียว

Screenshot 2015-09-05 22.03.26

6) การออกแบบ Learning Space ใหม่

เทคโนโลยีไอทีได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรียนรู้ ห้องเรียนคงไม่ใช่แบบเดิมที่ผู้สอนมายืนบรรยายอยู่หน้าขั้น หรือมีห้อง Lab เหมือนเดิมที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เรียงกันหันหน้าเข้าหาผู้สอน ห้องเรียนต้องเป็นรูปแบบที่ให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูล สนทนาแลกเปลี่ยนทั้งภายในห้องและนอกห้อง ระหว่างการสอนได้ ต้องออกแบบห้องเรียนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ เหมือนกับที่บางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบของห้องสมุดที่เป็นมากกว่าที่จะนั่งอ่านหนังสือแบบเดิม

Screenshot 2015-09-05 22.03.35

จากที่กล่าวมาถึงหมดจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นเลิศได้ คงไม่ใช่แค่ปรับหลักสูตร แต่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน แต่สำคัญที่สุดคือผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับตัวเอง แต่ไม่ว่าจะปรับอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดของสถาบันการศึกษาคือต้องสอนนักศึกษาให้เป็นคนดี พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ อย่าคิดแต่เพียงจบออกมาเพื่อร่ำรวยและเห็นแก่ตัว สอนคนให้เป็นคนดีสำคัญกว่าสอนให้เป็นคนเก่ง

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

นายกสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย