Big Data Architecture #5: สถาปัตยกรรม Data platform สำหรับประมวลผลข้อมูลแบบ Streaming

สถาปัตยกรรม Data platform ที่ผมได้อธิบายในตอนที่ผ่านๆมาออกมาเน้นที่การประมวลผลแบบ Batch แม้ข้อมูลที่นำเข้ามาจะสองประเภทคือทั้งแบบ Batch และ Streaming แต่ข้อมูลทั้งสองประเภทจะถูกนำมาเก็บใน Storage ชุดเดียวกันที่ทำหน้าที่เป็น Data Lake แล้วนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นแบบ Batch เท่านั้น

ในกรณีที่เราต้องการจะประมวลผลข้อมูล streaming แบบ real-time หรือ Near real time ได้นั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผ่านมาอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบอื่น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่สองรูปแบบคือ Lambda architecture และ Kappa architecture

 • Lambda architecture จะเป็นสถาปัตยกรรมดังรูปที่ 1 ที่แบ่งออกเป็น 3 Layer คือ Batch layer ที่จะเป็นการประมวลผลข้อมูลแบบ Batch ที่อยู่ใน Data Lake โดยมี Speed layer ที่จะเป็นการประมวลผลข้อมูล Streaming แบบ Realtime และ สุดท้ายจะเอาผลลัพธ์ของการประมวลผลทั้งสองมารวบรวมไว้ที่ Serving layer เพื่อนำมาแสดงผลต่อไป
รูปที่ 1 Lambda architecture จาก https://luminousmen.com/post/modern-big-data-architectures-lambda-kappa/
 • Kappa architecture จะเป็นสถาปัตยกรรมดังรูปที่ 2 ที่มีเพียง 2 Layer Ffpจะมองข้อมูลทุกประเภทเป็นแบบ Streaming แม้แต่ข้อมูลในอดีตที่เป็นแบบ Batch ก็จะถูกป้อนเข้ามาแบบ Streaming แล้วประมวลผลไว้ที่ Speed layer จากนั้นจึงเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ Serving layer จุดเด่นของการใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้คือเราสามารถเขียนโปรแกรมทั้งหมดได้ใน Speed layer ไม่จำเป็นต้องแยกโปรแกรมออกมาสองชุดแบบสถาปัตยกรรม Lambda
รูปที่ 2 Kappa architecture จาก https://luminousmen.com/post/modern-big-data-architectures-lambda-kappa/

ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในกy[สถาปัตยกรรมทั้งสองแบบนี้ในระบบ On-premise โดยทั่วไปมักจะเป็นเทคโนโลยี Hadoop และ Kafka ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 Data Platform สำหรับสถาปัตยกรรมในการประมวลผลข้อมูลแบบ Streaming

โดยเราสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆในแต่ละ Layer ได้ดังนี้

 • Batch Layer: ข้อมูล Streaming ที่เข้ามาอาจดึงเข้ามาด้วย KafKa แล้วเก็บไว้ใน Data Lake อย่าง HDFS และประมวลผลด้วย Hive, Spark
 • Speed Layer: ข้อมูล Streaming ที่เข้ามาอาจดึงเข้ามาด้วย KafKa แล้วเก็บไว้ใน Fast Storage อย่าง KafKa storage และประมวลผลแบบ Realtime ด้วย Spark Streaming, KafKa Streaming, KSQL
 • Serving Layer: ผลลัพธ์ของการประมวลในแต่ละ Layer อาจนำมาเก็บใน Data Warehouse ที่อาจเป็น NoSQL หรือ RDBMS อย่าง Cassandra, HBase, Oracle, MySQl

ทั้งนี้ในกรณีของ Lambda architecture ก็จะเน้นใช้เทคโนโลยีทั้งหมดในรูป แต่กรณีของ Kappa architecture จะไม่บล็อกของการประมวลผลแบบ Batch แต่จะป้อนข้อมูลดิบจาก Data Lake ไปประมวลผลผ่าน Fast storage และ Realtime processong/analytics

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC institute

เรื่องบ่นเกี่ยวกับ Big Data และหนทางออก

safe_image

ดร.จิรพันธ์ แดงเดช ของกลุ่ม Thailand SPIN ชวนผมไปบรรยายงาน “AI/Big Data เรื่องบ่น และหนทางออก” ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ที่อาคาร Software Park ผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้จัดเห็นผมเป็นคนชอบบ่นมากๆหรือเปล่า เลยให้ผมขึ้นบรรยายเป็นคนแรก จริงๆแล้วผมสัมผัสกับงานทางด้าน Big Data มาหลากหลายด้านทั้งงานสอน อบรม ให้คำปรึกษา ขึ้นเวทีบรรยาย ติดตั้งระบบ และเจอลูกค้ามากมาย รวมถึงมีบทบาทในฐานะของบอร์ดและผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ก็เลยมีเรื่องบ่นมากมายอย่างที่ผู้จัดเชิญผมนั้นละ แต่บ่นแล้วจะมีหนทางออกไหมนั้นก็คงต้องให้วิทยากรท่านอื่นๆและผู้ฟังทุกท่านช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ในด้านของ Big Data ผมเห็นประเด็นต่างๆที่น่าบ่นดังนี้

 • เพ้อเจ้อ: ผมขึ้นมาอย่างนี้หลายท่านอาจตกใจ แต่จริงครับเรื่องที่น่าบ่นที่สุดคือการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง Big Dataโดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องการทำโปรเจ็คด้านนี้ บางครั้งอยากทำเพราะตามกระแส แต่ก็ไม่ทราบว่าคืออะไร มอบหมายให้ฝ่ายไอทีไปจัดการบ้าง ลงทุนหาเครื่องมือมาทำบ้าง คิดว่าเริ่มต้นคือไปกำหนดทำ Data Catalog หรือ Data Warehouse แต่ไม่ได้มีกลยุทธ์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรที่ชัดเจน ที่หนักกว่าคือไม่มีข้อมูลจริงๆ และบ่อยครั้งก็ชอบโม้ไปว่าหน่วยงานได้ทำ Big Data เสร็จแล้ว ซึ่งจุดนี้น่ากลัวที่สุดเพราะแทบยังไม่ได้ทำอะไรแต่คิดว่าทำเสร็จแล้ว แต่โชคดีที่หลังๆก็เริ่มเห็นหลายหน่วยงานที่ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมี่ดีขึ้นมากแล้ว ทำให้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นและเริ่มมีการนำ  Big Data มาใช้ได้จริง
 • ไม่มีข้อมูล: ปัญหานี้เจอมาในหน่วยงานหลายแห่ง ที่มีข้อมูลน้อยมากระดับแสนเรคอร์ด และขาดข้อมูลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายก็ไม่สามารถไปวิเคราะห์อะไรได้ โดยส่วนมากจะเจอปัญหาดังนี้
  • มีข้อมูลเพียงเล็กน้อย: นอกจากนี้อาจมีปัญหาที่ตามมาก็คือข้อมูลไม่อัพเดท เพราะข้อมูลแทบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ส่วนใหญ่ก็จะสามารถทำได้เพียงรวบรวมข้อมูลมาแสดง Dashboard อาจไม่สามารถไปทำ Prediction อะไรมากมายนัก
  • มีข้อมูลกระจัดกระจายแต่ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้: ปัญหาแบบนี้ยังพอแก้ไขได้ โดยการพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็น Silo เหล่านี้เข้าสู่ DataLake
  • มีข้อมูลกระจัดกระจายแต่ไม่สามารถขอมารวบรวมได้: ส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาของการหวงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ถ้าจะเปิดให้ใช้ก็อาจแค่ให้ดีงข้อมูลแบบ API เป็นรายเรคอร์ดไม่สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Big Data สุดท้ายก็ทำได้แค่ทำรายงานสรุป Dashboard เป็นเรื่องๆไป
 • ขาดบุคลากร: เรื่องของ Big Data มีแนวคิดที่แตกต่างจากการทำ Database หรือ Data warehouse  แบบเดิมๆ จะต้องเรืยนรู้หลักการใหม่ๆเช่นการทำ DataLake  หลักการของ ELT  แทนที่ ETL แบบเดิม การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Python, R, Hadoop หรือ Spark ตลอดจนเครื่องมือรูปแบบใหม่อื่นๆ รวมถึงการทำ Data Science
 • ขาดเครื่องมือ: เมื่อพูดถึงการทำโปรเจ็ค Big Data ถ้าจะต้องลงมือทำจริงในองค์กรและมีข้อมูลขนาดใหญ่ อาจต้องติดตั้งที่ใช้งบประมาณนับสิบล้านบาท  ยกเว้นจะใช้ Public Cloud ที่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอาจถูกกว่า แต่องค์กรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณมากนัก และไม่อยากนำข้อมูลขึ้น Public cloud ทำให้ไม่สามารถทำโครงการได้อย่างแท้จริง
 • ไม่มีการนำมาใช้งานจริง: เมื่อมีการทำ Dashboard หรือการวิเคราะห์ต่างๆแล้ว บ่อยครั้งจะพบว่า ผู้ใช้ก็ยังเป็นทีมไอทีที่ทำโปรเจ็ค องค์กรไม่ได้มีวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วน ซึ่งอันนี้ก็อาจเป็นเพราะคนในบ้านเราไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้ข้อมูลมากนัก เราไม่ค่อยใช้ตัวเลขในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ข้อมูลมาในการตัดสินใจ มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำมาก็ไม่ได้เกิดการใช้งานจริง

จากที่เล่ามาทั้งหมดนี่ คือตัวอย่างที่จะบ่นให้ฟังในงานวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ถ้าท่านใดสนใจจะฟังผมบ่นเพิ่มหรือฟังวิทยากรท่านอื่นๆบ่น ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่  >> Eventbrite  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

การออกแบบ Big Data Architecture ปัจจัยสำคัญคือ Business Use Case

Screenshot 2019-09-14 12.11.57

ผมมักจะเจอคำถามบ่อยๆว่าจะทำโปรเจ็ค Big Data  ควรจะใช้เทคโนโลยีอะไรดี เลือกซื้อจากรายไหนดี จริงๆแล้วการจะตอบคำถามนี้คงจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยตั้งแต่คำถามว่า

 1. ต้องการนำมาใช้ในโครงการใด Use Caseใด ซึ่งคำตอบนี้จะมีผลต่อสถาปัตยกรรมที่ต้องมาพิจารณาในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น
  • ข้อมูลมี Volume มากเพียงใด เพราะหากมีขนาดมากกว่า 100 TB ก็อาจเป็นปัญหา
  • ข้อมูลมี Velocity ที่จะเข้าเท่าไร เพราะถ้ามีขนาดต่ำกว่า 100 K ต่อวินาทีก็อาจรองรับไหว
  • ข้อมูลมี Variety เพียงใด มีทั้ง Structure หรือมี semi-structured และ Unstructured ด้วย
  • ต้องการประมวลผลแบบใด Batch หรือ Realtime
 2. เราต้องการจะออกติดตั้ง Big Data Platform ที่ใด
  • Cloud หรือ  Data Center
 3. เราจะเลือกสถาปัตยกรรมแบบใด
  • ติดตั้งเอง หรือ PaaS  ที่เป็น Big Data as a Service
  • ค่าจ่ายแบบ Pay as you go หรือ Fix
  • ระบบแบบ Couple หรือ Decouple
 4. เราได้สื่อสารแผนงานของเราชัดเจนเพียงใด
 5. เราได้วิเคราะห์อุปสรรคต่างๆได้ดีเพียงพอแค่ไหน

Screenshot 2019-09-14 13.02.40รูปที่ 1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ Big Data

สถาปัตยกรรมระบบ Big Data ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 อย่างก็คือ

 • Ingestion คือส่วนที่นำข้อมูลเข้าที่อาจเป็นแบบ Batch หรือ Streaming
 • Storage คือส่วนที่เก็บข้อมูลทั้งนี้คืออยู่กับขนาดและชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ
 • Processing คือส่วนในการประมวลผลต่างๆทั้งการทำ Data Cleanising, การทำ Modelling  หรือ การทำ Data Science ซึ่งการประมวลผลมีทั้งแบบ Batch หรือRealtime
 • Visualisation คือส่วนในการแสดงผลข้อมูล

ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีด้าน Big Data หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ได้ (ดังแสดงในรูปที่ 2) แต่ละเทคโนโลยีมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับ Use Case ของโครงการที่ Big Data จะนำไปใช้ โดยต้องวิเคราะห์ถึงขนาดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ความต้องการประมวลผล ความปลอดภัยของข้อมูล และงบประมาณ

70461936_561279104613554_3942196441996328960_nรูปที่ 2 ตัวอย่างเทคโนโลยีด้าน Big Data

ทั้งนี้การเลือกใช้เทคโนโลยี Big Data มีหลักการที่สำคัญสองประเด็น

 • ควรจะสร้างระบบที่แยก (Decoupled) กันระหว่างระบบ Storage และ Processing ซึ่งอาจต้องใช้เครื่อง Server Cluster ที่ต่างกัน
 • การเลือกใช้เทคโนโลยี Big Data ถ้าต้องติดตั้งใน Data Center เองก็ไม่ควรเกิน 4 เทคโนโลยี แต่ถ้าเป็นบริการบน Cloud ก็ไม่ควรเกิน 7 เทคโนโลยีทั้งนี้ก็เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา และลดความซับซ้อนของระบบ

เพื่อให้เห็นวิธีการเลือกสถาปัตยกรรม ผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของลูกค้ารายหนึ่งที่ทางทีมงานของ IMC Institute เข้าไปดำเนินการให้ โดยมีวิธีคิดดังนี้

Business Use Case มีข้อกำหนดต่างๆดังนี้

 • ลูกค้าต้องการรวบรวมข้อมูลจากแผนกและหน่วยงานต่างๆที่มีมาตั้งแต่ปี 2553  ที่ปัจจุบันเป็นแบบ Siloให้อยู่ในรูปแบบของ Data Lake เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบ Descriptive และ Predictive
 • Volume: ข้อมูลมีขนาดประมาณ 1 TB และมีจำนวนประมาณ 1,000 ล้านเรคอร์ด
 • Velocity: จะมีข้อมูลที่นำเข้าใหม่ในเพียงเดือนละครั้งจำนวนประมาณ 5 ล้านเรคอร์ด
 • Variety: ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็น Database, CSV, SPSS หรือ ข้อความ
 • Processing: ข้อกำหนดในการประมวลผลไม่ได้เป็นแบบ Realtime แต่ขอให้สามารถแสดงผลข้อมูลหลายร้อยล้านเรคอร์ดได้ภายในไม่เกินหนึ่งนาที
 • งบประมาณ:  ลูกค้ามีงบประมาณจำกัดต่ำกว่า 8 ล้านบาท

Technology:  ทีมงานได้ตัดสินใจเลือกตามเงื่อนไขต่างๆดังนี้

 • Infrastructure:  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทำระบบ On-Premise หรือ Private Cloud บน Data Center กับการใช้  Big Data as a Service ของ Public Cloud รายต่างๆแล้ว ทีมงานเลือกใช้ Google Cloud Platform (GCP) ด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ความคุ้นเคยของทีมงาน ความง่ายต่อการใช้งาน และสามารถเริ่มทำได้ทันทีเพราะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำ
 • Ingestion: เนื่องจากการนำเข้าข้อมูลเป็นแบบ Batch ข้อมูลมีขนาดเล็กและไม่มีความซับซ้อนมากนัก ทีมงานก็เลยเลือกที่จะใช้วิธี Upload ผ่าน Command Line  ของ GCP
 • Storage:  ทีมงานเลือกใช้ Google Cloud Storage แบบ Multi-Regional ในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เนื่องจากราคาถูกและสามารถ Scale ได้ง่าย โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสามโซนคือ Raw Zone, Trusted Zone และ Refined Zone นอกจากนี้ยังใช้ Google BigQuery ในการเก็บข้อมูล Structure ที่ผ่านการ Cleansing จาก Raw Zone มาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
 • Processing: ทีมงานเลือกใช้ Google DataProc ที่เป็น Hadoop as a Service มาใช้ในการประมวลผล โดยจะสร้าง Cluster เมื่อมีการประมวลผล และค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบ Pay as you go ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆในการประมวลผลดังนี้
  • Data Cleansing: การประมวลผลข้อมูลใน Raw Zone เลือกใช้ Spark จาก DataProc โดยเลือกเขียนโปรแกรมเป็นภาษา Python
  • Data Transformation: การแปลงข้อมูลหรือการสร้าง Table ใหม่ ทีมงานเลือกใช้ Hive และ Spark จาก DataProc
  • Machine Learning: ในการทำ Predictive Analytics ทีมงานเลือกใช้ Spark MLlib
  • Query: สำหรับการ Query ข้อมูลขนาดหลายร้อยเรคอร์ดและเชื่อมโยงกับ Visualisation Tool ทีมงานเลือกใช้ Google BigQuery ที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล
 • Visualisation: ทีมงานเลือกใช้ Power BI ด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณและความสวยงามของกราฟที่ได้

จากตัวอย่างที่ยกมาจะพบว่าการออกแบบ Big Data Archicture และการเลือกใช้เทคโนโลยี ความสำคัญอยู่ที่ต้องเริ่มต้นจาก Business Use Case ไม่ใช่เริ่มจากเทคโนโลยี

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

เอกสารอ้างอิง

1.) AWS Big Data Demystified #1.2 | Big Data architecture lessons learned

การเก็บข้อมูลประชาชนของรัฐบาลจีนในการทำ Big Data Analytics

ผมไปเซินเจิ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้สังเกตการเก้บข้อมูลของหน่วยงานในประเทศจีนที่ทำให้ไปแปลกใจว่าทำไมเขาถึงสามารถทำ Social credit scoring หรือทำการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของประชาชนของเขาได้ตลอด ประสบการณ์ที่พบตั้งแต่เขาประเทศจีนครั้งแรกเขาก็สแกนลายนิ้วมือผมเก็บไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และหลังจากนั้นทุกครั้งที่่เข้าประเทศจีนผมก็ไม่ต้องทำการสแกนแล้วเพราะเขาได้เก็บประวัติผมไว้แล้ว และเมื่อขึ้นแท็กซี่จากสนามบินเข้ามาโรงแรมก็สังเกตเห็นรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่นอกจากมีระบบติดตามรถตลอดแล้วยังมีกล้องที่จับภาพทั้งคนขับและผู้โดยสารตลอดเวลา

ตอนผมเข้าไปพักที่โรงแรมงวดนี้ก็ค่อนข้างที่แปลกใจที่ทางเขาขอถ่ายรูปผมเก็บไว้ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เจอแบบนี้ รูปที่เขาถ่ายไปก็ไม่ได้นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก แต่ใช้ในการระบุตัวตนคู่กับ  Passport ที่ผมคิดว่าเขาสามารถทำระบบจดจำใบหน้า (FacialRecognition) ได้เป็นอย่างดี ทำให้นึกถึงระบบตรวจสอบคนทำผิดกฎหมายอาทิเช่นการไม่ข้ามทางม้าลายด้วยการทำ Realtime facial recognition จากกล้อง CCTV ที่อยู่ในที่สาธารณะทั่วเมืองเมืองเซินเจิ้น หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ตในประเทศจีนก็บล็อก Social media และ Search engine ของต่างชาติอย่าง Facebook หรือ Google คนจีนต้องใช้ระบบในประเทศอย่าง Baidu หรือ Weibo จึงไม่แปลกใจที่รัฐบาลเขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต การใช้ Social Media และการสืบค้นข้อมูลของประชากรได้

นอกจากนี้การใช้ E-commerce และ Mobile payment ของระบบในจีนอย่าง Taobao, Tmall, Alipay หรือ WeChat ทำให้เขาสามารถติดตามพฤติกรรมของประชาชนได้ว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร เดินทางไปไหน หรือการซื้อบัตรโดยสารหรือการแสดงต่างๆอย่างไร แม้แต่คนต่างชาติอย่างผมจะซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ ผมก็ต้องแสดง Passport และเมื่อซื้อครั้งแรกเขาก็จะเก็บข้อมูลต่างๆของผมไปหมด การขึ้นรถไฟก็ต้องใช้ Passport สแกนผ่านประตูเข้าออกแทนที่จะใช้บัตรโดยสาร แสดงให้เห็นว่าเขาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยตรงผ่าน Identity ที่อาจเป็นบัตรประชาชน, Passport, WeChat หรือ Alipay

ctm-0424-china-surveillance-cameras-social-credit-score

อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าหลักการของ Big data ที่สำคัญคือการจะต้องมี Velocity ของข้อมูลแต่ละคนที่จะต้องเข้ามาอย่างต่อเนื่อง (ดูบทความเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ:  Data is the new oil: มาวิเคราะห์กันว่าอุตสาหกรรมใดมีข้อมูลขนาดใหญ่) และข้อมูลลักษณะนี้อาจจำแนกได้เป็นสี่ประเภทคือ Social media, Mobile, IoT และ Transaction ซึ่งหน่วยงานที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีจะต้องมี Big data ในลักษณะนี้ ไม่ใช่แค่ข้อมูลสรุปขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าประเทศจีนมีการยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อมาใช้ในการทำ Big data analytics ในเรื่องต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลที่ทางรัฐบาลอาจต้องใช้กฎหมายมาบังคับแล้ว รัฐบาลเองก็ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจมี Server นับล้านเครื่องในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้

การเก็บข้อมูลประชาชนของรัฐบาลจีน มีอยู่ในหลายๆมิติอาทิเช่น

 • การติดตั้งกล้อง CCTV ที่สามารถใช้ระบบ Facial recognition ตรวจสอบพฤติกรรมประชาชนทั่วประเทศจีนจำนวน 176 ล้านตัวและจะขยายเป็น 450 ล้านตัวในปี 2020
 • การติดตามข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์และการใช้จ่ายเงินผ่าน  Mobile payment อย่าง Alipay หรือ WeChat ที่เอาทำ Social credit scoring อย่าง Zhima (Sesame) Credit
 • การบังคับให้รถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ Tesla, Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, Nissan, BYD ต้องส่งข้อมูลตำแหน่งรถยนต์กลับมายังรัฐบาลตลอดเวลา
 • การดึงข้อมูลจาก Mobile App ต่างๆเข้ามา และมีการบังคับให้คนบางกลุ่มเช่นชาวอุยกูร์ต้องติดตั้ง Mobile App ที่ชื่อ Jingwang เพื่อตรวจสอบรูปภาพ ไฟล์ หรือเอกสารต่างๆที่อยู่ในมือถือ

จากตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บมาจึงไม่แปลกใจที่เขาจะสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของประชาชนได้ตลอด ถ้ามองในแง่ของความสะดวกสบายและความปลอดภัยก็อาจเป็นเรื่องดี แต่ถ้ามองในแง่ของเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลก็เริ่มเป็นข้อสงสัยที่ทุกถาม ดังนั้นถ้ามองในแง่ของเทคโนโลยีก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม Big data analytics ของประเทศจีนมีความก้าวหน้าไปอย่างมากแต่ก็แลกมาด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกละเมิด

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

การเปรียบเทียบ Big Data Solution ต่างๆทั้ง On-Premise และ Public Cloud

Screenshot 2019-10-01 10.27.57

วันก่อนเขียนเรื่องการทำ Big Data Platform บน Hybrid/Multi Cloud หลายๆท่านก็อาจสนใจต่อว่า แล้วเราควรเลือกโซลูชั่นของรายไหน จริงๆผมเองก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่หากเราแบ่งกลุ่มกันก็จะเห็นว่า มีรายที่ทำ On-Premise คือ  Oracle, IBM, SAP, Cloudera, Hortonworks, MapR, Huawei เป็นหลัก แต่กลุ่มเหล่านี้ก็มุ่งที่จะพัฒนาโซลูชั่น On-Cloud เสริมมา เพื่อสร้างเป็น Hybrid/Multi Cloud  ส่วนรายที่เป็นระบบ On-Cloud อย่าง AWS, Google, Azure หรือ Alibaba ก็พยายามทำให้โซลูชั่นของตัวเองทำงานร่วมกับระบบ On-Premise หรือ Cloud Provider รายอื่นได้

Screenshot 2019-03-24 10.40.44

รูปที่ 1 Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics ของ Gartner

หากจะเปรียบเทียบ Big Data Solution ต่างๆ ผมแนะนำให้ไปดูรายงาน Gartner เรื่อง Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics ที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2519 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบโซลูชั่นต่างๆจำนวนมาก และสรุปเป็น Magic Quadrant ดังรูปที่ 1 ทั้งนี้ผมได้ทำตารางสรุปข้อมูลที่ Gartner รายงานไว้ว่าแต่ละรายมีโซลูชั่นใดบ้าง และมีจุดแข็งและข้อพึงระวังอย่างไร ดังตารางข้างล่างนี้

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

Screenshot 2019-03-24 10.43.09Screenshot 2019-03-24 10.42.52Screenshot 2019-03-24 10.42.26

Big Data Platform บน Hybrid/Multi Cloud แนวทางในการวางระบบ Big Data ขององค์กร

Screenshot 2019-09-14 12.11.57

วันก่อนไปบรรยายมีคนถามผมว่าจะติดตั้งระบบ Big Data ในองค์กร ใช้โซลูชั่นของใครดี จะทำเป็นระบบ On-Premise หรือควรใช้ Public Cloud

คงต้องอธิบายว่าระบบ  Big Data จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอยู่ 4 ด้านคือ  Data Ingestion/Collection, Data Storage, Data Processing และ Data Visualisation และหลักการทำ  Big Data คือเน้นการสร้าง Data Lake ที่เราจะต้องนำข้อมูลดิบที่มีปริมาณมหาศาลมาเก็บไว้ในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ข้อมูล IoT ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณเห็นหลายสิบล้าน หรือจำนวนหลาย TeraByte ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ บางธุรกิจเช่น Telecom อาจมีบริมาณเป็นหลาย TB ต่อวัน หรือธนาคารก็อาจเป็นจำนวนพันล้านเรคอร์ดต่อปี

การที่ต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากและการเก็บข้อมูลต้องพร้อมที่จะประมวลผลในเวลารวดเร็ว จึงเป็นความท้าทายที่ต้องหา Storage ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องขยายได้อย่างรวดเร็ว มีราคาถูก และมีความเสถียร ก็เลยเป็นไปได้ยากที่เราจะพัฒนาระบบ Hadoop แบบ On-Premise แล้วในอนาคตต้องขยายระบบไปเรื่อยๆเพื่อจะเก็บข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นแนวทางที่ดีคือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้บน  Public Cloud Storage ที่จะตอบโจทย์เหลือราคาความเสถียรและขนาดการเก็บได้ดีกว่า เช่นการใช้ Amazon S3, Azure Data Lake Storage (ADLS) และ Google Cloud Storage เป็นต้น  แล้วก็นำข้อมูลที่จะเป็นที่อาจมีความสำคัญอย่างมากที่ไม่อยากนำไปเก็บออกนอกองค์กรมาใส่ไว้ใน Storage ของ Hadoop HDFS ที่เราอาจติดตั้งระบบ Cluster ขนาดเหมาะสมไว้ในองค์กร (On-Premise) แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบที่ใหญ่มากนัก

ในแง่ของการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) เราสามารถที่จะใช้ Hadoop On-Premise มาทำการประมวลโดยผ่านเทคโนโลยีอย่าง Spark, Hive หรือเครื่องมืออื่นๆ แต่ความท้าทายก็อาจจะอยู่ที่เมื่อต้องการประมวลผลข้อมูลที่ใหญ่มากๆเช่น การทำ Machine Learning กับข้อมูลเป็นสิบหรือร้อยล้านเรคอร์ด กรณีนี้เราจำเป็นต้องการระบบ Cluster ที่มี CPU จำนวนมากซึ่งระบบ On-Premise ไม่สามารถจะรองรับได้ จึงอาจต้องใช้ Services ของ Public Cloud เช่น  AWS EMR, Google DataProc, Azure HDinsight ที่เราสามารถกำหนด CPU จำนวนมากได้ หรือบางครั้งก็อาจใช้บริการประมวลผลอื่นๆที่มีอยู่บน Public cloud ซึ่งสามารถช่วยในการประมวลผลอย่างรวดเร็วได้อย่างเช่น Google BigQuery, Azure ML, AWS Athena ก็จะยิ่งทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น ข้อสำคัญการประมวลผลแบบนี้ราคาขึ้นอยู่กับการเวลาในการใช้งานซึ่งถูกกว่าติดตั้งระบบ On-Premise ขนาดใหญ่มากๆ

ในด้านการดึงข้อมูลเข้า Storage  (Data Ingestion) ก็คงจะต้องพิจารณาว่าต้นทางของข้อมูลอยู่ที่ใดและ Storage อยู่ที่ใด ถ้าข้อมูลที่จะดึงเข้าจำนวนมากอยู่ในองค์กรก็ควรที่จะตั้งระบบแบบ On-Premise หรือ ถ้าอยู่ภายนอกก็อาจใช้ Public cloud service ส่วนการเลือกใช้เครื่องมือด้าน Visualisation ที่อาจต้องมีทั้งสองระบบ โดยระบบ On-Premise ใช้กับการแสดงข้อมูลภายในองค์กรผ่าน Desktop ส่วนกรณีแสดงผลผ่านเว็บหรืออินเตอร์เน็ตอาจพิจารณาใช้ Public cloud โดยรูปที่ 1 ได้สรุปแนวทางการทำ Big Data Platform โดยทาง Hybrid/Multi Cloud ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

Screenshot 2019-03-23 13.25.45

รูปที่ 1 ตัวอย่างระบบ Big Data  บน Hybrid/Multi Cloud

แนวทางการติดตั้งระบบ  Big Data ที่ดีควรเริ่มจากการทำบน Public Cloud เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่าย เมื่อเริ่มเห็นผลก็อาจมีการติดตั้งระบบ On-Premise ที่มีขนาดเหมาะสม แล้วมีการ Transfer ข้อมูลไปมากันทั้งสองระบบ โดยเน้นให้ Public cloud เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และประมวลผลขนาดใหญ่ ส่วน Hadoop On-Premise เน้นข้อมูลที่สำคัญและต้องการประมวลผลในองค์กร ซึ่งแนวโน้มของผู้ผลิตในระบบ On-Premise ต่างๆเช่น Cloudera หรือ Hortonworks ก็เน้นไปสู่ Hybrid/Multi Cloud ดังแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2

Screenshot 2019-03-23 13.26.19

รูปที่ 2 ตัวอย่างโซลูชั่นของ Hortonworks ทีเน้น Multi-Cloud

สุดท้ายผมได้ทำตารางข้างล่างมาเปรียบเทียบระหว่างระบบ On-Premise กับ Public Cloud Service ต่างๆมาให้เพื่อพิจารณาเลือกใช้บริการต่อไป

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

Screenshot 2019-03-23 13.26.37Screenshot 2019-03-23 13.26.49

 

Data is the new oil: มาวิเคราะห์กันว่าอุตสาหกรรมใดมีข้อมูลขนาดใหญ่

Screenshot 2019-04-12 11.00.11

ครั้งก่อนผมเขียนบทความเรื่อง AI คือหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transform และข้อมูลคือองค์ประกอบหลักของ AI   พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าจะเขียนเพิ่มเติมในตอนถัดไปว่าเราจะเอาข้อมูลมาจากไหน ซึ่งถ้าเราจะพิจารณาถึงนิยามของ Big Data ว่ามี 4 V คือ Volume, Variety, Velocity และ Veracity ประกอบกับพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งต่างๆที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา การเคลื่อนที่ การงาน การศึกษา สุขภาพ หรือ การทำธุรกรรม แลัวเราจะเห็นได้ว่า Big Data ถ้ามีเพียงแต่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Volume) ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะองค์ประกอบที่สำคัญสุดประการหนึ่งของ Big Data กลับกลายเป็นเรื่องของ Velocity ที่เราจะต้องมีข้อมูลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นเราต้องมีข้อมูลที่เข้ามาอย่าต่อเนื่องเพื่อทราบ

 • การใช้ชีวิตประจำวันเช่น การเดินทาง ที่อยู่ การเข้าพักที่ต่างๆ
 • สุขภาพเช่น การออกกำลัง ผลการตรวจการสุขภาพ การรับประทานอาหาร
 • ความคิดเห็นของผู้คนเช่น การโพสต์ใน Social Media การค้นหาข้อมูลออนไลน์ การอ่านหนังสือ
 • ฐานะการเงิน เช่น การทำธุรกรรมธนาคาร รายรับ การจับจ่ายใช้สอย
 • อื่นๆ

ซึ่งหากเราจะพิจารณาเทคโนโลยีที่จะได้มาซึ่งองค์ประกอบด้าน Velocity ของ Big Data เราอาจเห็นอยู่สี่ประเภทคือ

 • Social media ก็คือการที่ผู้คนเข้าไปโพสต์ข้อมูลต่างๆ เข้าไปค้นหาข้อมูล หรือสื่อสารกันออนไลน์
 • Mobile ก็คือการที่ผู้คนเข้าไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการส่งข้อมูลมายังผู้ให้บริการ (Telecom operator) อย่างต่อเนื่อง
 • Internet of things คือการที่สรรพสิ่งต่างๆเชื่อมต่ออยู่กับระบบอินเตอร์เน็ต และมีการส่งข้อมูลเข้ามายัง IoT Platform อย่างอัตโนมัติ เช่น  wearable device หรือ smart device sensor
 • Transaction คือข้อมูลที่มีการทำธุรกรรมแล้วถูกบันทึกในรูปดิจิทัล เช่นข้อมูลจาก Point of Sales (POS)  ของร้านค้า, ข้อมูล CRM, ข้อมูล ERP หรือข้อมูลธุรกรรมการเงินที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

Screenshot 2018-10-20 12.36.37

รูปที่ 1 ข้อมูลทีมีองค์ประกอบ Velocity สำหรับการสร้าง Big Data

ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำ AI คือ จะต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีปริมาณที่มากพอ ในการที่จะวิเคราะห์เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ ซึ่งข้อมูขนาดใหญ่เหล่านี้ที่ถ้ามีปริมาณเข้ามาเป็นหมื่น แสน หรือล้านชุดต่อวัน ก็จะมีความแม่นยำขึ้น ซึ่งก็จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลในราคาถูกและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ซึ่งคงจะไม่ข้อกล่าวเรื่องของเทคโนโลยีในที่นี้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การที่มีข้อมูลมากขึ้น นอกจากจะมีความแม่นยำของ AI  ดีขึ้น ก็จะทำให้เราเข้าใจลูกค้าดีขึ้นกำหนดกลยุทธ์ได้ดีขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้นตาม ดังรูปที่ 2  มันจึงเป็นที่มาของคำว่า Data is the new oil 

Screenshot 2019-02-14 10.01.34

รูปที่ 2  วัฎจักรของข้อมูล AI และรายได้ [จาก AI Frontiers : The Era of Artificial Intelligence, Kai-Fu Lee]

คำถามที่น่าสนใจต่อไปคือแล้วหน่วยงานใดละมีข้อมูลขนาดใหญ่ เวลาผมถามคำถามนี้หลายๆคนมักจะตอบผมว่า กรมการปกครองเพราะคิดถึงข้อมูลของประชากร แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ด้าน Velocity แล้วจะพบว่าข้อมูลนั้นค่อนข้างนิ่งและไม่มี Velocity  จึงอาจไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า บุคคลนั้นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ไหน ทำอาชีพอะไร เพื่อให้เห็นโอกาสว่าอุตสาหกรรมใดมีโอกาสที่จะใช้ Big Data ที่มี Velocity ผมขอลองลงรายละเอียดรายอุตสากรรมดังนี้

 • บริษัทด้านอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ อย่าง Facebook, Google, Instagram, Twitter บริษัทเหล่านี้มีข้อมูลที่มี Velocity จำนวนมหาศาลที่ถูกป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยผู้ใช้ แต่ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างชาติ
 • บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่าง AIS, DTAC หรือ True น่าจะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลจากการใช้งานของลูกค้า 30-40 ล้านคนต่อบริษัทโดยเป็นข้อมูล  CDR (Call Detail Record) หลายหมื่นล้านเรคคอร์ดหรือหลาย Terabyte ต่อวัน ยังไม่รวมถึงข้อมูล Billing หรือ CRM จุดเด่นของอุตสาหกรรมนี้คือมีข้อมูลตำแหน่งของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของลูกค้า
 • อุตสาหกรรมค้าปลีก เช่น 7-11 จะมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการจากการซื้อสินค้า จะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภค เข้าใจลักษณะสินค้าที่ขาย แต่บางครั้งอาจไม่ทราบว่าลูกค้าคือใคร เว้นแต่จะมีบัตรสมาชิกและเก็บช้อมูลสมาชิกอย่าง Starbucks ที่สามารถทราบว่าลูกค้าแต่ละรายไปทานอะไร สาขาไหน เวลาไหน และถ้าอุตสาหกรรมทำ E-commerce ก็ทราบ Log การเข้าใช้งานของลูกค้า เช่นการเข้ามาดูเว็บ การกดเข้าดูสินค้า ทำให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น
 • กลุ่มการเงินการธนาคาร จะมีข้อมูลธุรกรรมการเงิน ข้อมูลการเงินของลูกค้า แต่ลูกค้าทั่วไปอาจไปทำธุรกรรมที่ไม่บ่อยนัก อาจเป็นรายการขนาดใหญ่ แต่การเข้ามาของ  Mobile/Internet Banking และe-Payment ก็จะทำให้ธนาคารมีปริมาณธุรกรรมของลูกค้ามากขึ้น มี Log การเข้ามาใช้ของลูกค้า
 • กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มเหล่านี้จะไม่ได้มีข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามาต่อเนื่องมากนัก เพราะลูกค้าจะมาทำธุรกรรมไม่กี่ครั้งต่อปี ดังนั้นจุดเปลี่ยนของธุรกิจนี้อยู่ที่การใช้ IoT เข้ามาเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกค้ามากขึ้นเช่นการใช้ wearable device, Telematic  หรือ  smart home sensor
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะมีธุรกรรมค่อนข้างมากเช่น การเดินทาง การจองที่พัก เพียงแต่ข้อมูลในแต่ละรายอาจไม่มากนัก ยกเว้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่เช่น สายการบิน หรือหน่วยงานอย่าง การท่าอากาศยาน
 • โรงพยาบาลและสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ และจำนวนธุรกรรมค่อนข้างมาก และมีข้อมูลหลากหลายทั้งใน รูปแบบของรูปภาพ บันทึกทางการแพทย์ แต่ปัญหาโดยมากคือขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และข้อมูลมีขนาดใหญ่มากยากต่อการเก็บและวิเคราะห์
 • กลุ่มสื่อและธุรกิจบันเทิง จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลที่เป็นเนื้อหา (content) แต่อาจขาดข้อมูลที่ทราบถึงการบริโภคของลูกค้าโดยตรง ยกเว้นทำเป็นสื่อออนไลน์เช่น  เว็บข่าวที่อาจเห็น Log  ของลูกค้า หรือ  Streaming TV อย่าง  NetFlix หรือ  AIS Play  ที่จะทราบได้ว่าลูกค้าเข้ามาดูรายการใดอย่างไร
 • กลุ่มภาคการศึกษา จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยเว้นแต่จะปรับเป็นเนื้อหาออนไลน์ ที่อาจทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียน มีตะแนนการวัดผลที่เก็บไว้ จะทำให้วัดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • กลุ่มสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา กลุ่มเหล่านี้ก็อาจมีข้อมูลการใช้จากมิเตอร์ต่างๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ โดยมากข้อมูลจะขาด Velocity ทำให้ไม่มีข้อมูลที่ดีพอในการนำวิเคราะห์รายคน แต่ก็มีหน่วยงานอย่างของกระทรวงการคลังที่อาจมีปริมาณธุรกรรมเยอะเช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือหน่วยงานอย่าง กรมการกงศุล หรือประกันสังคม ที่อาจมีข้อมูลเข้ามาต่อเนื่องเยอะ แต่ปัญหาที่มักพบคือข้อมูลเหล่านี้มักไม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไปวิเคราะห์ Big Data ได้ และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐด้วยกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า Big Data เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราอยากจะทำ Digital  transform หน่วยงานอาจต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่ง Big Data ที่มี  Velocity จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีใดเข้าช่วย หรือเวลาเรามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้านข้อมูลเพื่อผลสำเร็จของการทำ Digital  transform

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

 

AI คือหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transform และข้อมูลคือองค์ประกอบหลักของ AI

Screenshot 2019-09-29 14.55.10

วันก่อนผมไปเวทีเสวนาในงานประชุมของกลุ่ม DTGO ในหัวข้อ AI in the new era ร่วมกับกูรูหลายๆท่านในวงการไอทีเมืองไทย เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ายุคนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรในหลายๆด้าน แต่ปัญหาหนึ่งที่เป็นคำถามน่าสนใจก็คือว่าอะไรที่อาจเป็นอุปสรรคทำให้ AI  ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คำตอบที่ผมให้ก็คือการขาดข้อมูลขนาดใหญ่

อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในบทความก่อนว่า องค์ประกอบสำคัญของ AI ก็คือการที่จะต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้วใช้ Machine Learning มาเป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล (ดูบทความได้ที่ การเตรียมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อรองรับ AI) ซึ่งความถูกต้องของ AI อยู่ที่การมีข้อมูลที่มากพอ และการใช้อัลกอริทึมอย่าง Deep Learning ที่สามารถจะจำลองโมเดลของ Neural Networks ที่ใหญ่ขึ้นได้  (โดยต้องมีระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะสามารถพัฒนาโมเดลที่ซับซ้อนขึ้น แต่หากยังขาดข้อมูลที่มากพอหรือไม่มีระบบประมวลขนาดใหญ่ก็ยากที่จะได้ AI  ที่มีความถูกต้องที่ดีพอใช้งาน

Screenshot 2019-02-06 09.53.29

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของขนาดข้อมูล ขนาดของโมเดล กับความถูกต้องของ AI [จาก Data Analytics and Artificial Intelligence in the era of Digital Transformation, Google]

และถ้าเราพิจารณาการทำ AI ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ทาง Dr. Kai-Fu Lee  ได้เขียนไว้ในหนังสือ AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order ว่าแบ่งออกเป็น  4 คลื่นดังรูปที่ 2 กล่าวคือ

 • คลื่นที่ 1 เริ่มต้นในปี 1998 ยุคของ  Internet AI คือการทำ AI จากข้อมูลที่อยู่ในบริษัทอินเตอร์เน็ตต่างๆเช่น Google, Amazon, Facebook, Alibaba ซึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีผู้ใช้งานมากกว่าก็จะมีข้อมูลมากกว่าจะได้เปรียบ และก้มีแนวโน้มที่ให้เห็นว่าบริษัทในประเทศจีนที่มีผู้ใช้จำนวนมากเช่นการใช้มือถือ การใช้  E-commerce เริ่มจะมีความแม่นยำที่ดีกว่าบริษัทในประเทศอื่นๆ
 • คลื่นที่ 2  เริ่มต้นในปี 2004 ยุคของ  Business AI คือการทำ AI จากข้อมูลบริษัทที่ทำธุรกิจทั่วไปเช่น บริษัทด้านการเงิน ร้านค้าปลีก หน่วยงานภาครัฐ ซึงกรณีนี้บริษัทจะต้องมีข้อมูลของธุรกรรมต่างๆที่สะสมมามากพอ และความแม่นยำในการทำ AI ก็อาจยังมี Factor อื่นๆจากภายนอกที่ต้องเข้ามาพิจารณาอีกมากมายนอกเหนือจากข้อมูลภายในองค์กร เช่นด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
 • คลื่นที่ 3  เริ่มต้นในปี 2011 ยุคของ  Perception AI คือการทำให้ AI มองเห็น ได้ยิน หรือพูดได้ เช่นการทำ Face recognition, speech recognition หรือ Natural language processing ซึ่งความถูกต้องของ AI จะใช้ข้อมูลมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ และความสามารถในการสร้างอัลกอริทึมที่มีโมเดลที่ดีและมีขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทที่มีระบบประมวลผลขนาดใหญ่อย่าง Google, Amazon, Microsoft,  Alibaba หรือ Huawei สามารถที่จะพัฒนาทำให้ AI ทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นมากจนบางครั้งเก่งกว่ามนุษย์
 • คลื่นที่ 4  เริ่มต้นในปี 2015 ยุคของ  Autonomous AI คือการทำให้ AI เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ เช่นรถยนต์ไร้คนขับ หรือโดรนอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทต่างๆเช่น Teslo, Uber หรือ Waymo ต่างๆก็เร่งพัฒนาโดยการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่และพัฒนาอัลกอริทึมโมเดลแข่งกัน ซึ่งในอนาคตก็จะเห็นระบบนี้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

Screenshot 2019-02-06 10.02.53

รูปที่ 2 ยุคต่างๆของ AI [จาก AI Frontiers : The Era of Artificial Intelligence, Dr. Kai-Fu Lee]

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าถ้าธุรกิจอยากจะทำ AI ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation  ธุรกิจเหล่านั้นก็จะต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ ถึงจะได้เปรียบคู่แข่ง บริษัทอย่าง Netflix, Uber, Agoda หรือ Alibaba มีจุดเด่นคือเป็นบริษัทที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาเพื่อที่จะทำปัญญาประดิษฐ์ มาทำ Data Analytics เพื่อให้เข้าใจลูกค้าและแนวโน้มต่างๆได้ดีขึ้น ดังนั้นก่อนที่บริษัทจะคิดว่าเราจะทำ AI  อะไร สิ่งแรกที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการมีกลยุทธ์ด้านข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อมาสร้าง Data Platform ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ซึ่งผมจะเขียนเพิ่มเติมในตอนถัดไปว่าเราจะเอาข้อมูลมาจากไหน

Screenshot 2019-02-06 10.26.29

รูปที่  3 การรวบรวมข้อมูลสร้าง Data Platform [จาก Data Analytics and Artificial Intelligence in the era of Digital Transformation, Google]

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

 

การเตรียมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อรองรับ AI

ทุกองค์กรพูดถึง AI (ปัญญาประดิษฐ์) ว่าเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกและธุรกิจ บ้างก็เป็นกังวลกับอนาคตของธุรกิจและอุตสาหกรรม บางหน่วยงานที่มีศักยภาพก็เริ่มเตรียมตัวทั้งการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร AI เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และพยากรณ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำอยู่เป็นประจำ แต่ด้วยความสามารถของคอมพิวเตอร์ประกอบกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ก็เลยทำให้ทำได้รวดเร็วและมีความแม่นยำกว่ามนุษย์ ดังนั้นงานยากๆที่แต่ก่อนทำไม่ได้จึงสามารถทำได้ดีขึ้นในวันนี้ การประบุกต์ใช้ AI จะประกอบด้วยหลายๆด้านทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการฟัง ด้านการมองเห็น ด้านภาษา หรือด้านระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของ AI ก็คือการที่จะต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้วใช้ Machine Learning มาเป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย โดยรูปที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ AI, Big Data และ Machine Learning

 

screenshot 2019-01-14 13.34.15

รูปที่  1 ความสัมพันธ์ของ AI, Big Data และ Machine Learning

จริงๆแล้ว AI ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ที่เริ่มมากล่าวถึงมากขึ้นในตอนนี้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีอย่าง Mobile, Social Media และ Internet of Things  (IoT) ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ข้อมูลก็มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งทำให้ AI มีความแม่นยำขึ้น ประกอบกับการมีระบบ Cloud computing ทำให้เราสามารถหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ง่ายขึ้น

การเตรียมตัวสำหรับการทำ AI องค์กรจะต้องพิจารณาเริ่มต้นจากความต้องการธุรกืจ ไม่ใช่เริ่มจากด้านเทคโนโลยี  ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร หลังจากนั้นจึงพิจารณาด้านโครงสร้างพิ้นฐานสำหรับการทำ AI ซึ่งองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่สำคัญมีสองส่วนคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Machine Learning และ Deep Learning  การเตรียมโครงสร้างพิ้นฐาน Big Data ผมก็คงจะไม่กล่าวถึงในบทความนี้เพราะได้เขียนไว้บ่อยๆในเรื่องของ Data Lake, Hadoop และ  Cloud Storage

อัลกอริทึมที่ใช้ใน AI ที่มักจะกล่าวถึงคือ Machine Learning ซึ่งก็มีการพัฒนามายาวนานโดยมีการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอาทิเช่น การทำ Classification, Clustering, Recomendation, Personalization หรือ การทำ Fraud detection นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมอีกกลุ่มหนึ่งคือ Deep Learningโที่มีความสามารถดีกว่า Machine Learning แบบเดิมๆดยได้ตัดเรื่องของการทำ Feature Engineer ออกเลยทำให้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลยทำให้ในปัจจุบันมีการนำ Deep learning ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆอาทิเช่น Image recognition, Speech Recognition, Language หรือ  Self driving car

การเตรียมเทคโนโลยีด้านอัลกอริทีมเหล่านี้จะต้องเลือกเครื่องมือในการพัฒนา (Toolkit) และเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับการประมวลผล ซึ่งเมื่อพูดถึงเครื่องมือในการพัฒนาเราอาจต้องใช้เครื่องมือต่างๆอาทิเช่น

 • Machine Learning Toolkit
  • SAS, R, MATLAB, Python (scikit-learn), Spark, Anaconda
 • Deep Learning Toolkit
  • TensorFlow, MXNet, PyTorch, Caffe, CTNK

นอกจากนี้การใช้อัลกอรึทีมโดยเฉพาะในขั้นตอนการทำ Data Training จำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในการประมวลผล ซึ่งองค์กรอาจจำเป็นต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ On-Premise หรืออาจใช้เครื่อง Virtual Server บนระบบ Public cloud เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้น แต่หากโจทย์ AI เป็นปัญหาทั่วๆไปที่มีการทำ Data Training มาแล้ว เช่นการทำ Face Recognition, Speech Recognition หรือ Chat Bot องค์กรก็อาจสามารถที่จะใช้ APIs สำเร็จรูปที่ผู้ให้บริการ Public Cloud ค่ายต่างๆได้จัดเตรียมไว้เช่น Vision API ของ Google Cloud Platform  หรือ Recommendation API ของ Microsoft Azure ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่เป็นการสรุปเปรียบเทียบบริการ AI Cloud  ของค่ายต่างๆ แต่การใช้ API เหล่านี้ก็อาจมีจุดด้อยในเรื่องของ Vendor Lock-in

49938364_2261204387459828_3708624111711289344_n

รูปที่ 2 เปรียบเทียบ API Services ของ Public Cloud Provider ต่างๆ

กล่าวโดยสรุปการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กรในการทำ AI อาจจะต้องครอบคลุมถึงเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลอย่าง Data Lake, Toolkit ในการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน Machine Learning หรือ Deep Learning  และระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับการประมวลผล ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอาจใช้บริการของ  Public cloud เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้น

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

 

 

 

ภาพเปรียบเทียบ Big Data Architecture โดยใช้ Hadoop กับการใช้ Public Cloud ของ Google, AWS หรือ Azure

Screenshot 2018-10-22 13.30.30

ผมเคยเขียนบทความหลายๆครั้งชี้ให้เห็นว่าการทำ Big Data จำเป็นที่จะต้องมี Data Lake  ที่ทำงานร่วมกับ Database/Data warehouse และต้องมี Data Processing Tool และ Data Visualisation Tool ดังตัวอย่างสถาปัตยกรรมโดยย่อในรูปที่ 1  ทั้งนี้ Hadoop จะเป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานส่วนใหญ่จะลงทุนในการทำ Data Lake เพราะมีราคาในเก็บข้อมูลที่ต่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี On-Premise อื่นๆ และก็มีระบบนิเวศน์ที่มีซอฟต์แวร์อื่นๆอาทิเช่นการดึงข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูล

Screenshot 2018-10-21 16.55.08

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี Big Data แบบย่อ

เพื่อให้เห็นภาพการออกแบบสถาปัตยกรรม Big Data โดยใช้เทคโนโลยี Hadoop ผมขอยกตัวอย่างระบบสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบดังเดิม ( Traditional data architecture) ในรูปที่ 2 ซึ่งหน่วยงานอาจมีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายท้ง RDBMS และ NoSQL โดยอาจมี Data warehouse ที่จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วแสดงผลผ่านมายัง Visualisation Tools  ต่างๆ ซึ่งหากเราจะพัฒนาระบบนี้ให้เป็นสถาปัตยกรรม Big Data แบบ On-Premise โดยใช้ Hadoop เป็น Data Lake เราก็อาจได้ระบบต่างๆดังรูปที่ 3 โดยรายละเอียดของการทำงานซอฟต์แวร์แต่ละตัว (Hadoop HDFS, Spark, Kafka และอื่นๆ) ผมขอไม่กล่าวซ้ำ เพราะได้เคยเขียนไว้หลายครั้งในบล็อก thanachart.org

Screenshot 2018-10-22 12.44.28

รูปที่ 2 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบดังเดิม

Screenshot 2018-10-22 12.43.33

รูปที่ 3 ตัวอย่างสถาปัตยกรรม Big Data แบบ On-Premise โดยใช้ Hadoop 

แต่การจะลงทุนระบบ On-Premise โดยใช้เทคโนโลยี Hadoop และซอฟต์แวร์ต่างๆในรูปที่ 3 จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก ผมเคยเขียนบทความแนะนำให้ไปเริ่มต้นโดยใช้ Public cloud ที่ราคาจะถูกกว่ากันมาก (อ่านบทความเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ Big Data as a Service แนวทางการทำโครงการ Big Data ที่ไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งในบทความนี้ผมเลยตั้งที่จะทำตารางสรุปเปรียบเทียบการใช้บริการ Public Cloud รายใหญ่ต่างๆ กับเทคโนโลยีที่เป็น On-Premise โดยแสดงให้เห็นว่าบริการอะไรที่จะเข้าทดแทนระบบแบบ On-Premise ตามตารางที่ 1 และรูปที่ 4-6 ก็จะสรุปเป็นภาพบริการของ Cloud Provider ทั้งสามราย ซึ่งรายละเอียดของบริการแต่ละอย่างขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการหรือหลักสูตรต่างๆทั้งใน YouTube หรือของ IMC Institute

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเทคโนโลยี On-Promise กับบริการต่างๆของ Public Cloud

Screenshot 2018-10-21 17.27.41

Screenshot 2018-10-22 12.44.10

รูปที่ 4 ตัวอย่างสถาปัตยกรรม Big Data โดยใช้ AWS แทนที่ระบบ On-Premise

Screenshot 2018-10-22 12.43.52

รูปที่ 5 ตัวอย่างสถาปัตยกรรม Big Data โดยใช้ Google Cloud Platform แทนที่ระบบ On-Premise

Screenshot 2018-10-22 12.44.48

รูปที่ 6 ตัวอย่างสถาปัตยกรรม Big Data โดยใช้ Microsoft Azureแทนที่ระบบ On-Premise