ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทาง IMC Institute ได้เริ่มจัดการอบรมหลักสูตร Cloud Software Development using Google App Engine & Amazon Web Services  โดยหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม 4 วัน และจัดผ่านไปแล้วสองรุ่นคือเมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม และ 21-24  เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมสองรุ่นเกือบ 60 ท่าน

11058498_471718782975467_3093717067286218502_n  รูปที่  1:  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Cloud Software Development ในรุ่นที่  1

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังเปลี่ยนไป โดยการใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Cloud ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ๆอาทิเช่นการใช้ PaaS  (Platform as a Service) และ IaaS (Infrastructure as a Service)  ซึ่งจะต้องเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำให้  Application สามารถ Scale รองรับผู้ใช้จำนวนมากได้ และต้องมีคุณสมบัติที่เป็น  Multi-tenancy ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud ทั้งสองแบบ

แม้การสอน  PaaS  จะเป็นการใช้  Google App Engine ของ  Google Cloud Platform  โดยใช้ภาษา Java และมีตัวอย่างของ Python แต่ก็เป็นเพียงตัวอย่างและมีความต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้  PaaS อื่นได้ด้วยอาทิเช่น Microsoft Azure, IBM Bluemix, Amazon Beanstalk, Openshift หรือ  Heroku ซึ่งข้อดีของการพัฒนาซอฟต์แวร์บน PaaS คือเราไม่ต้องไปจัดการทำเรื่องของ  Auto-scaling หรือ Load Balancing  เอง

ส่วนเนื้อหาในด้าน IaaS จะเป็นการสอนการทำ Auto-scaling ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการ Migrate ซอฟต์แวร์ขึ้น Cloud เป็นเพียงการย้าย Server Hosting มารันบน Cloud Server  โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการทำ Auto-scaling  หรือ Multi-tenancy ดังที่ผมเคยเขียนไว้ในบทความเรื่อง SoSaaS (Same old Software, as a Service) บริการซอฟต์แวร์บน Cloud แบบเดิมๆ ที่เราเข้าใจผิดว่าคือ true SaaS  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เราได้เลือกตัวอย่างของ Amazon Web Services ซึ่งมี Services อย่าง Load-Balancer, Auto-scaling และ  Cloudwatch ที่ช่วยให้เราทำ Auto-scaling ได้ และเลือกทำแบบฝึกหัดเพื่อสร้าง Auto-scaling Web Application ดังรูป เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการในการ Migrate ซอฟต์แวร์ขึ้น Cloud

Screenshot 2015-04-25 22.19.22รูปที่ 2:  Diagram ของ  Lab Hosting Web Application on AWS

สำหรับเอกสารการอบรมครั้งนี้สามารถ Download ดังนี้

ทาง IMC Institute  เองยังจะเปิดการอบรมหลักสูตรนี้อีก 4  รุ่น ตามวันเวลาดังนี้

  • รุ่นที่ 3) 18 – 21 พฤษภาคม 2558
  • รุ่นที่ 4) 22 – 25 มิถุนายน 2558
  • รุ่นที่ 5) 13 – 16 กรกฎาคม 2558 (รุ่น Train the trainer: เฉพาะอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา)
  • รุ่นที่ 6) 1-2, 8-9 สิงหาคม 2558 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)

Screenshot 2015-04-25 22.26.31 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.imcinstitute.com/cloudsw (ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก SIPA จึงทำให้เก็บค่าอบรมเพียง 2,000 บาท)

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s