ผมจำได้ว่า 4-5 ปีก่อน ผมจะได้รับเชิญไปบรรยายบ่อยๆในเรื่องของ SOA (Service Oriented Architecture) เพราะองค์กรต่างๆเริ่มสนใจที่จะทำ SOA โดยเฉพาะในด้านเทคนิคที่พูดกันในเรื่องของ Web Services และในช่วง 2-3 ปีัที่ผ่านมาคนก็จะเริ่มมาพูดถึง Cloud Computing และ Enterprise Architecture มากขึ้น จนคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าเราไม่เน้น SOA กันแล้ว

ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง  Cloud Computing กันมากขึ้น แต่รากฐานที่แท้จริงของ Cloud Computing ก็อิงมาจาก Service ดังจะเห็นได้ว่าเราจะพูดกันถึงระบบที่เป็น as-a-Service ทั้งหลาย ตั้งแต่  Infrastructure (IaaS), Platform (PaaS), Software (SaaS) หรือ   Business Process (BPaaS) ดังนั้นการพัฒนาหรือการใช้  Cloud Computing ขององค์กร คงจะต้องอิงกับสถาปัตยกรรมไอทีที่เป็นแบบเชิงบริการ  (Service Oriented Architecture)

Image

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือหน่วยงานต่างๆเริ่มสนใจที่มาพูดกันเรื่องของ Enterprise Architecture (EA) มากขึ้น EA เป็นเรืิ่องที่จะถูกขับเคลื่อนมาจากด้านธุรกิจเพื่อเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอที ซึ่งมีทั้ง Business Architecture, Application Architecture, Data Architecture และ Technology Architecture ส่วน SOA จัดว่าเป็นกลุ่มของ IT Architecture ที่สอดคล้องกัน

ดังนั้นการเข้ามาของ Emerging Technologies อย่าง Cloud Computing, Mobile Technology, Social  Technology หรือ Big Data จะยิ่งต้องทำให้องค์กรปรับสถาปัตยกรรมไอทีให้เป็น SOA ยิ่งขึ้น เพราะ Emerging Technology เหล่านี้เป็น Services หรือ Open APIs ที่เราจะต้องออกแบบให้ไอทีขององค์กรไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆที่อาจเป็น Social Technology อย่าง  Facebook, Twitter  ได้

SOA ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี การที่จะทำ SOA ในองค์กร เราจะต้องเข้าใจถึงความต้องการด้านธุรกิจขององค์กรที่มีลักษณะที่จะปรับเปลี่ยนไปตลอด (Business Agility) ดังนั้นการออกแบบสถาปัตยกรรมไอทีในองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนง่ายโดยอิงกับ  Service การเข้าใจ SOA ที่ดีควรจะเริ่มจาก

  • เข้าใจความจำเป็นของการออกแบบ Service
  • เข้าใจความหมายของ Service และ Web Services
  • เข้าใจเรื่องของ SOA Benefit และ ROI
  • เข้าใจถึง SOA Governance
  • เข้าใจเรื่องของ Service Life Cycle
  • เข้าใจเรื่อง  SOA Project

ผมมีเอกสารบางส่วนที่เคยเขียนขึ้น Slideshare  และแนะนำ SOA ในบางเรื่อง จึงอยากเอามาแบ่งปันให้ดู โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้

และมีบทความแนะนำ SOA ที่เคยไว้ซักพักหนึ่งแล้วเรื่อง Introduction to SOA

แต่ที่ตั้งใจไว้ส่วนหนึ่งก็คือจะปรับเอกสารนี้บางส่วนและร่วมกับทาง PwC จัดอบรมหลักสูตร SOA/SOA Governance for Managers/Executives  ในวันที่ 27-28  มีนาคมนี้ โดยเนื้อหาจะพูดให้เข้าใจความหมายของ  SOA การเริ่ม SOA ตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ และการทำ Workshop  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจะดูรายละเอียดของ Course ได้ที่ http://tinyurl.com/bx4u2df

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s