เมื่อวันที่ 20-21  พฤศจิกายน ทาง IMC Institute ได้จัดงานสัมมนา “IT Technology Trends 2014″  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยร่วม 20 คนมากล่าวถึงแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท EMC Thailand, Cisco Systems Thailand, True IDC, ATCI และ ARIP โดยมีหัวข้อในการบรรยายในด้านแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายเรื่อง ในบล็อกนี้จึึงขอสรุปบรรยากาศการสัมมนาและขอแชร์ Slide และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆดังนี้

Image

วันที่ 20 พ.ย.

 • การบรรยายในวันแรกเริ่มต้นด้วยหัวข้อ Online Trend Social Networking & Mobile โดยคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (หรือ @mimee) ผู้ร่วมก่อตั้ง  thumbsup.in.th  ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับกลุ่ม Startup และเป็นผู้จัดรายการทีวี โดยเธอมาชี้ให้เห็นถึงการบริโภคข้อมูลออนไลน์ในประเทศไทยทั้งทางด้าน Social Media และอินเตอร์เน็ตด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นสองหัวข้อย่อยคือ Thailand Market Situation และ Online Trend 2014 สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ http://www.slideshare.net/imcinstitute/online-trend-2014 
 • หัวข้อถัหลังจาก Break ภาคเช้าเป็นเรื่อง POST-PC ERA GROWTH OF MOBILE DEVICES โดยคุณปฐม อินทโรดม CEO ของ ARIP ที่เป็นผู้จัดงาน Commart จะมาเล่าให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์ไอทีทั้งทางด้าน Smartphone,Tablet และ Mobile Application สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่  http://www.slideshare.net/imcinstitute/post-pc-erasmartphonetabletpathom
 • ถัดมาเป็นหัวข้อ IaaS Trends: Migrate Servers to Cloud โดยคุณประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล Head of Commercial ของ True IDC ซึ่งเป็นผู้บริการ Cloud รายใหญ่ในประเทศไทย จะมาชี้ให้ถึงแนวโน้มของ Cloud Computing ที่เป็น Infrastructure as a Service (IaaS) โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจสามด้านคือ Cloud Computing in Thailand, How to transform IT service และ Case Studies สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่   http://www.slideshare.net/imcinstitute/iaas-trends-migrate-servers-to-cloud
 • หลังจากพักเที่ยงผมมาบรรยายเรื่อง Technology Trends 2014: เพื่อให้เห็นผ่านรวมแนวโน้มของเทคโนโลยีไอทีในปีหน้า โดยได้พูดถึง Gartner Trends และ  Trends ของประเทศไทย โดยได้เน้นคำว่า “Cloud transforms IT and Big Data transform Business”  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT%20Trends.pdf
 • หัวข้อถัดมาทาง  คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Tarad.com และนายกสมาคม e-Commerce ประเทศไทย มาพูดเรื่อง  E&M-Commerce Trends:  จะกล่าวถึงแนวโน้มของ M-Commerce ในประเทศไทย รวมถึงเรื่องของ Mobile Payment
 • หัวข้อหลังจาก Break  ตอนบ่ายเป็นเรื่อง Augmented Reality Trends:  โดยคุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AR ที่มากล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี AR  และการประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างที่น่าสนใจในหลายๆเรื่อง สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ http://www.slideshare.net/imcinstitute/ar-imc-apichai
 • ช่วงสุดท้ายของวันแรกเป็นการเสวนาเรื่อง Impact of Technology Trends to Thai Industries: ที่จะมีผู้รวมเสวนาจากภาคอุตสาหกรรมหลายท่านคือ ดร.พรีเดช ณ น่าน  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กสท, คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ SIPA, คุณนนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัทด้านไอที บริษัท Smart Traffic และคุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอน ไซซิทส์  โดยมีคุณวิชัย วรธานีวงศ์ ผู้จัดการการ CEO Visionและที่ปรึกษารายการ IT 24 Hours  เป็นผู้ดำเนินการ ช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะวิทยากรแต่ละท่านได้แชร์ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

วันที่ 21 พ.ย.

 • วันที่สองเริ่มต้นด้วยการบรรยายของผมเรื่อง  IT Enterprise planning for 2014 ที่กล่าวถึงการวางแผนไอทีขององค์กรที่จะต้องเน้นเรื่องของ Cloud, BYOD, การพัฒนา Information Infrastructure  สำหรับ  Big Data and Analysis  และ Social Network นอกจากนี้ผมยังแนะนำ  Template  สำหรับวางแผนกลยุทธ์ไอทีขององค์กร โดยผมมีเอกสารต่างๆประกอบการบรรยายดังนี้
 1. Slide ประกอบการบรรยาย https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT%20Planning.pdf
 2. Slide สำหรับการนำเสนอ IT Strategy Template https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT_Strategic_Plan-Template.pdf
 3. ตัวอย่างของ  SME IT Strategic Plan Template https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/Sample_Strategic_Plan.pdf  
 4. ตัวอย่างของ  IT StrategyTemplate https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT%20Strategy%20Template.pdf
 • หัวข้อถัดไปเป็นเรื่อง Bring Your Own Devices Trends:  โดย คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย Director of Network Consultant ของ Cisco Systems Thailand มาบรรยายให้เห็นถึงแนวโน้มของ BYOD ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/BYOD_21-11-2013%20Udom.pdf
 • หลังเบรกภาคเช้า คุณหมอศุภชัย ปาจริยานนท์   กรรมการผู้จัดการบริษัท MCFiVA ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Mobile Marketing มาบรรยายในหัวข้อ  Mobile MarketingTrends 2014: เพื่อมาชี้ให้ทิศทางการนำ App มาใช้งานในปีหน้า โดยได้ระบุถึง Trends ที่น่าสนใจ 10 อย่างทางด้าน Mobile Apps
 • ในภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการเสวนา IT Market Outlook 2014  ที่จะกล่าวถึงตลาดไอทีในปีหน้าจากทีมวิจัยที่ทำการสำรวจตลาดให้กับกสทช. โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการอาวุโสของสวทช., คุณศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI และคุณไตรรัตน์ ใจสำราญจาก G-Able โดยมีคุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุ 101 เป็นผู้ดำเนินรายการ หัวข้อนี้มี slide ประกอบการบรรยายสองหัวข้อ
 1. IT Market Outlook 2014 https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT%202014%20presentation_v3.pdf
 2. IT Trends 2014 Communication Market Outlook https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/IT%20Trend%202014_K.Mic.pdf
 • หัวข้อถัดไปเป็นเรื่อง Internet of things Trends:   โดยคุณอรรณพ วาดิถี  Director ของ EMC Thailand จะมาพูดถึงแนวโน้มของอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เช่น นาฬิกา แว่นตา เป็นต้น  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/EMC%20TH%20Internet%20of%20Things%20IMC%20Nov%2021%20Unnop.pdf
 • หัวข้อถัดมาคือเรื่อง SaaS Cloud Computing Trends:  โดนคุณดนุพล สยามวาลา CEO ของ ICE Solution ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสยามวาลามาขี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการใช้Software as a Service  รวมถึง Business Process as a Service สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ http://www.slideshare.net/imcinstitute/cloud-computing-from-personal-cloud-to-saas
 • หัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่อง Big Data Trends: คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี Enterprise Architect ของ Oracle ASEAN ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญทางด้าน Big Data จะมากล่าวถึงทิศทางของเทคโนโลยี Big Data โดยเฉพาะเรื่องของ Hadoop Technology สำหรับ Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT%20Trends/01_BigData_Analytic_SWDev_v2.2%20Danairat.pdf

3 thoughts on “สรุปการบรรยายงาน IT Trends 2014 และ Slide ประกอบการบรรยาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s