IMC Institute  เปืดมาได้สองปี นอกเหนือจากงานด้่าน IT Market Research และ IT Consult งานหลักอีกด้านที่ทางสถาบันทำคือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอที ที่พยายามสร้างความแตกต่างด้วยการเน้นเรื่องของ Emerging Technology ซึ่งด้านหนึ่งที่เราทำการอบรมคือ Big Data ในรอบสองปีที่ผ่านมาเราเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ Introduction to Big Data, Hadoop, Business Intelligence, Big Data Strategy  ที่เราทำการอบรมทั้งกลุ่มคนที่เป็นคนไอที คนดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม ผู้บริหารด้านไอที ร่วมถึงทำโครงการ  Train the trainers  และบางครั้งเราก็ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Oracle  หรือ Computerlogy ในการจัดฟรีสัมมนาให้ความรู้ด้าน  Big Data ให้กับคนทั่วไป

ผมพยายามทำข้อมูลมาดูตัวเลขเฉพาะกลุ่มคนที่เราอบรมหลักสูตรตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ  Big Data มีถึง 633 คน โดยวิชาที่มีคนมาอบรมมากที่สุดก็คือ Big Data Using Hadoop ตามมาด้วย Business Intelligence Design and Process นอกจากนี้เรายังมีการอบรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวน 28  คนเพื่อให้ทราบเรื่อง Cloud Computing และ Big Data รวมทั้งมีการทำ in-House ในหน่วยงานต่างๆทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Screenshot 2014-11-20 07.45.14

รูปที่ 1 จำนวนผู้อบรมหลักสูตรด้าน Big Data กับ IMC Institute

Big Data  เป็นเทคโนโลยีที่ทุกหน่วยงานจะมองข้ามไปไม่ได้ และธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ หน่วยงานที่สามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ Big Data ในการทำ Predictive Analytics จะได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตามบ้านเรายังขาดคนทางด้านนี้อีกมาก ในปีหน้าทาง IMC Institute ก็จะให้ความสำคัญกับการอบรมทางด้านนี้โดยจะเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นดังนี้

 • เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน Big Data มาร่วมกับทางสถาบันมากขึ้น
 • ใช้ระบบ Virtual Server  บน Public Cloud อย่าง Amazon Web Services ในการอบรม เพื่อให้ผู้อบรมสามารถฝึกการสร้าง Big Data Cluster ได้จริง
 • เปิดการอบรมด้าน Data Scientist เพื่อให้คนไอทีเข้าใจการทำ Predictive Analytics
 • เปิดการอบรมสำหรับผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจการวางแผนกลยุทธ์ด้าน Big Data
 • สนับสนุนการอบรมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างบุคลากรด้านนี้

ซึ่งในปีหน้าทาง  IMC Institute  จะเปืดหลักสูตรต่างๆทางด้าน Big Data ดังนี้

 • Train the Trainers: Cloud Computing & Big Data Workshop: หลักสูตร 5 วันนี้ทาง IMC Institute เน้นจัดอบรมให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะเตรียมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Emerging Technology ทางด้าน Cloud และ  Big Data โดยเก็บค่าอบรม  5,500 บาท
 • Big Data Certification Course: หลักสูตร 120 ชั่วโมง เริียนทุกวันพฤหัสบดีเย็นและวันเสาร์ทั้งวัน เป็นเวลา 4  เดือน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาคนไอทีีให้เข้าใจเรื่อง Big Data  การใช้เครื่องมือต่างๆทั้ง NoSQL, Hadoop, R, Mahout  และเรียนรู้เรื่องของ BI กับ  Data Scientist
 • Big Data in Actions for Senior Management: หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง  Big Data  การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน Big Data  รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
 • Introduction to Data Scientist: หลักสูตรสอนหลักการของ Data Science โดยจะอบรมด้าน Machine Learning พร้อมการใช้ R และ  Mahout
 • Business Intelligence Design and Process: หลักสูตรด้าน  BI ของสถาบันที่จะสอนให้รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Data Mining และการใช้  Data Warehouse
 • Big Data using Hadoop Workshop: หลักสูตรนี้สอนการติดตั้ง Hadoop และแนะนำ Hadoop Eco-System โดยจะมีการติดตั้งบน Local Machine  และสร้าง Hadoop Cluster จากระบบจริงบน Cloud พร้อมทั้งเรียนการใช้งาน Big Data as a Service บน  Cloud
 • Big Data Programming using Hadoop for Developers: หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ  Big Data บน  Hadoop โดยใช้ Map/Reduce, Hive, Pig และปฎิบัติจริงกับ Hadoop Cluster บน  Amazon EMR

ก็หวังว่าหลักสูตรต่างๆของ IMC Institute  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนอุตสาหกรรมไอที เพื่อสามารถแข่งขันในด้าน Emerging Technology ได้

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

พฤศจิกายน 2557

One thought on “IMC Institute ปรับปรุงหลักสูตรด้าน Big Data ในปีหน้า เพื่อสร้างคนไอที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s