เมื่อวันที่ 2-3  ธันวาคมนี้ ทาง IMC Institute ได้จัดงานสัมมนา “ IT Trends: Strategic Planning for 2015 ″  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยรวม 17 คนมากล่าวถึงแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศในปีหน้าเพื่อให้องค์กรได้ใช้ในการวางแผนไอทีสำหรับองค์กร โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจหลายเรื่อง ในบทความนี้จึงขอสรุปบรรยากาศการสัมมนาและขอแชร์ Slide และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆดังนี้

วันที่ 2 ธ.ค.

 • การบรรยายในวันแรกเริ่มต้นด้วยหัวข้อ IT Trends: Strategic Planning for 2015  โดย ดร.มนู ออดีดลเชษฐฺ อดีตผู้อำนวยการ SIPA และหนึ่งในที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในการจัดทำนโยบาย Digital Economy ซึ่งทางอาจารย์ได้กล่าวถึงการพยากรณ์ของ Gartner ด้านไอทีสำหรับองค์กรและผู้ใช้ในปีหน้า โดยมองว่าจากปี 2014 เป็นต้นไป ธุรกิจจะแข่งด้วย
  • Disruptive digital business model
  • บริการลูกค้าด้วยระบบ Mobile Commerce โดยมี Mobile Digital Assistant เป็นตัวช่วย และพัฒนา e-Commerce สู่ Digital commerce
  • กระบวนการธุรกิจ (Business processes) ที่ให้บริการลูกค้าจะมีลักษณะ Agile ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิด Customer experience สูงสุด
  • ธุรกิจจะให้ความสำคัญกับ Customer experience และเน้นลงทุนด้าน Customer experience innovation

10247397_420308191449860_4200632943935780653_n

สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/Technology%20Trends%202015_v1.pdf

 • หัวข้อหลังจาก Break ภาคเช้าเป็นเรื่อง Computing Everywhere & The Internet of Things โดยคุณปฐม อินทโรดม CEO ของ ARIP ที่เป็นผู้จัดงาน Commart มาเล่าให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์ IoT ที่ชี้เห็นว่าจะมีอุปกรณ์ต่ออินเตอร์เน็ตในปี 2020 จะมีถึง 50 ล้านชิ้น และกล่าวถึงการประมวลผลและใช้งานได้ในทุกที่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำมาใช้งานในสถานที่และอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/PATHOM%20IOT%20IMC.pdf
 • หลังจากพักเที่ยงคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท  Computerlogy และ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thumpsup.in.th มาบรรยายเรื่อง Social Media Trends 2015: เพื่อให้เห็นผ่านรวมแนวโน้มของ Social Media ในปีหน้า โดยได้พูดให้เห็นถึง Social Media Command Center  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/Social%20Media%20Trend%202015%20_IMC.pdf
 • หัวข้อถัดมาทางผมเอง มาพูดเรื่อง  Cloud-Client Architecture  ที่เป็นหนึ่งใน Trend ของ Gartner ที่พูดมา 2 ปีติดกัน โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของสถาปัตยกรรมไอทีที่เปลี่ยนไป ที่จะเห็นหลังบ้านเป็น Cloud  ที่เราจะรัน App ที่เป็น SaaS และมี Client เป็นอุปกรณ์ที่หลากหลาย สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/Cloud-Client-Architecture.pdf
 • หัวข้อหลังจากนั้นเป็นเรื่อง Thailand & Asian E-Commerce Trend 2015  โดยคุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายผลิตเว็บไซต์บริษัท Tarad.com มากล่าวถึง 10 แนวโน้มของการค้าออนไลน์ไทยและอาเซียน สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/eCommerce-Trend2015.pdf
 • ช่วงสุดท้ายของวันแรกเป็นการเสวนาเรื่อง Big Data Analytics: How and Trends ที่จะมีผู้ร่วมเสวนาที่เป็นผู้เขี่ยวชาญด้าน Big Data หลายท่านคือ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวัชระ เอมวัฒน์ CEO ของบริษัท Compterlogy และตัวผมเอง โดยมี คุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา ผู้บริหารบริษัท Ebistoday และผู้จัดรายการวิทยุ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะวิทยากรแต่ละท่านได้มาอธิบายถึงแนวโน้มทางด้านนี้ที่ต้องสนใจสามด้านคือ  Data Source, Data Infrastructure และ  Data Analytics

วันที่ 3 ธ.ค.

 • วันที่สองเริ่มต้นด้วยการบรรยายของผมเรื่อง IT Enterprise planning 2015 on Cloud Computing and Big Data ที่กล่าวถึงการวางแผนไอทีขององค์กรที่จะต้องเน้นเรื่องของ Cloud, และ Big Data โดยกล่าวถึงกลยุทธ์ที่ควรคำนึงสำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IT-Planning.pdf
 • หลังเบรกภาคเช้า Web-Scale IT  โดยผศ.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้เห็นถึงหนึ่งใน Gartner Trend ที่พูดถึงการทำเว็บที่มีผู้ใช้จำนวนที่จะมี Infrastructure ที่เปลี่ยนไป ที่ต่อไปเราจะเห็นอนาคตของการพัฒนาที่เป็น  Flexible Hardware, Flexible Integration, Flexible Architecture, Flexible Processes ,Flexible Teams และ Flexible IT Culture  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/Web-Scale%20IT%20Talk.pdf
 • หัวข้อถัดไป คุณวรรณา ศฤงคารบริบูรณ์ Technical Director จาก CA Solutions (Thailand) มาบรรยายในเรื่อง  Dev-Op Trends เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น Agile  อย่างแท้จริงจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ Methodology คือ Agile; Collaboration Process คือ DevOps และ Technology คือ Service Virtualisation, Release Automation, App Perf Management และ Data Mining Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/DevOps%20Trend%20V1.0_wanna%2026112014.pdf
 • ในภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการเสวนาเรื่อง Digital Economy and IT Market Outlook 2015: จากมุมมองของคุณอดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคม ATCI และประธานกรรมการบริษัท MFEC, คุณศุภชัย สัจกิจไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม ATCI, และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและนโยบาย ผู้ที่ทำการสำรวจตลาดไอซีทีในประเทศไทยมาโดยตรง โดยมีคุณวิชัย วรธานีวงศ์ ผู้จัดรายการ CEO Vision และที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours Show ทางทีวีช่อง 3 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้บรรยายชี้ให้เห็นว่าตลาดไอทีเริ่มเปลี่ยนไป เพราะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้ตลาด Hardware  และ  Software  เปลี่ยนไป แต่นโยบาบ Digital Economy จะช่วยทำให้ตลาดโตขึ้นได้ แต่การทำ Digital Economy ภาครัฐเองจะต้องเริ่มปรับตัวเอง เช่นเดียวกับคนไอทีที่จะต้องปรับให้ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

10805607_420747911405888_1323766870202389079_n

 • หัวข้อหลัง Break ช่วงสุดท้าย เริ่มต้นด้วยเรื่อง Risk-Based Security and Self-Protection: ที่เป็นมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security อย่างคุณนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล (ไชยกร อภิวัฒโนกุล) กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)  สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/IMC%20Risk-base%20security.pdf
 • หัวข้อถัดมาคือเรื่อง Smart Machines ที่เป็นอีกหนึ่ง Technology Trend ของ Gartner โดยคุณธนะพงษ์ จารุเวคิน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค จาก IBM (Thailand) มาพูดเรื่อง IBM Watson ที่เป็น supercomputer ที่สามารถจะตอบคำถามของมนุษย์ที่เป็นภาษาธรรมชาติ (natural language) ได้ สำหรับ  Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/Smart%20Machine%20-%20Watson%20%281%29.pdf
 • หัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่อง Software Defined Infrastructure and Applications: ซึ่งเป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันมากคือเรื่องนี้ โดยมีคุณฐิติธร เสมาเงิน IT Architect จาก Oracle (Thailand) มาเป็นผู้บรรยาย โดยมาชี้ให้เห็นแนวโน้มของ Infrastructure ว่าจะเป็นอย่างไร สำหรับ Slide การบรรยายของ Session นี้ สามารถดูได้ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/12655380/software-define-infra.pdf

ธนชาติ นุ่มนนท์

IMC Institute

Screenshot 2015-01-13 08.34.13

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s